Børnegruppe-uddannelsen til skolebørn

Hjælp børn med skilte forældre: bliv certificeret til at afholde børnegrupper

Alle børn og unge har brug for at føle, at de ikke er alene, hvis de tumler med svære tanker og følelser. Når forældre går fra hinanden, kan det skabe utryghed og ensomhed hos børnene. Erfaringer viser, at børn og unge har glæde af at dele tanker og følelser med jævnaldrende i en lignende situation. Børnegruppe-uddannelsen klæder dig på til at afholde børnegrupper og derigennem hjælpe børn med skilte forældre.

Når mor og far går fra hinanden, kan det være en god hjælp for børn og unge at have et rum, hvor de netop kan møde jævnaldrende i samme situation. Hvor de kan snakke om de ting, de går og tænker på, og lytte til andre børns tanker og følelser.

Ved at høre andres fortællinger får børnene mulighed for at opdage, at deres reaktioner på skilsmissen er helt normale, og at de ikke er alene med at have det, som de har det. Mange børn og unge oplever også, at samtalegruppen giver dem mere overskud og lyst til hverdagen med skole, kammerater og nye familierelationer.

Børnegruppe-uddannelsen gør dig i stand til at afholde samtalegrupper for børn på skoler eller i andre sammenhænge.

Kort og godt om Børnegruppe-uddannelsen

Center for Familieudvikling har mange års erfaring med at afholde samtalegrupper for børn og unge med skilte forældre. Derfor har vi udviklet en uddannelse, som ruster fagfolk til at arbejde med børn og unge i samtalegrupper.

Efteruddannelsen er blevet enormt populær i løbet af de seneste fem år, hvor over 500 lærere og andre fagfolk er blevet certificeret til at afholde børnegrupper – over 100 fagfolk bliver uddannet hvert år.

Børnegruppe-uddannelsen er en fire-dages uddannelse, som finder sted i enten København eller Aarhus. Der er tre overordnede fokusområder, som gennemgås på uddannelsen:

 • Viden om skilsmissefeltet
 • Teori og begreber ift. samtaler med børn i skilsmisser
 • Konkrete redskaber til afholdelse af børnegrupper

Det kan du bruge uddannelsen til

 • Uddannelsen giver dig et solidt fagligt fundament til at møde børn i skolealderen med skilte forældre og tage vare på deres behov
 • Du får konkret vejledning til at opstarte samtalegrupper for børn og unge i skolealderen med skilte forældre

Certificering

 • Når du har gennemført børnegruppe-uddannelsen bliver du certificeret børnegruppeleder. Certificeringen giver dig ret til selv at afholde børnegrupper i lokalt regi i Danmark.
 • For at blive certificeret skal du have deltaget i mindst 90 procent af undervisningen. Opfylder du ikke det kriterium, forbeholder vi os retten til at tilbageholde din certificering.
 • Som certificeret underskriver du en kontrakt med Center for Familieudvikling, hvor du forpligter dig til at bruge det CFF-udviklede børnegruppe-materiale og overholde retningslinjer omkring copyright. Læs kontrakten her.
 • Certificering inkluderer en børnegruppe-manual samt børnegruppe-kort, som kan anvendes i samtaleforløb. Derudover får du adgang til ekstranet for certificerede, hvor du kan se forslag til forældreskrivelser, øvelser, FAQ’s m.m.  Du kan læse et udsnit af børnegruppe-manualen her.

Uddannelsens indhold

Indhold

Børnegruppe-uddannelsen er opbygget omkring tre overordnede områder:

 • Viden om skilsmissefeltet
 • Teori og begreber ift. samtaler med børn i skilsmisser
 • Konkrete redskaber til afholdelse af børnegrupper

1. Viden om skilsmissefeltet

På uddannelsen præsenterer vi dig for udvalgt forskning og statistik om børn og unge med skilte forældre. Vi inddrager viden om, hvordan skilsmissen kan forstås fra børnenes perspektiv – både som en aktuel livskrise og en livsomvæltning, de fremadrettet skal leve med. Vi beskriver også de voksnes udfordringer i forbindelse med en skilsmisse, og samlet set vil denne del af undervisningen give dig en bred faglig indføring i skilsmissefeltet.

2. Teori og begreber

På uddannelsen vil vi også udfolde de teorier, som vi har valgt at bygge vores børnegruppearbejde op omkring. Vi ønsker på denne måde at skabe en tydelighed omkring sammenhænge mellem rationaler og metoder, som vil give dig en god ballast i det konkrete møde med børnene.

3. Børnegruppen i praksis

Endelig vil du på uddannelsen blive introduceret for en række oplæg med konkret gennemgang af øvelser, redskaber, metaforer og cases samt en skabelon for et færdigt børnegruppeforløb. Her vil vi løbende inddrage eksempler på, hvad børn siger og er optaget af i forbindelse med skilsmissen – f.eks. savn, søvn, skiftedagen, mors og fars nye kærester og når mor og far skændes. Du præsenteres også for vores ’landkort’, som er en sproglig metafor vi bruger som gennemgående redskab i vores børnegrupper – vi kalder landkortet for ’Skilsmisseland’.

Der vil på uddannelsen være en del øvelser, hvor I som kursister selv skal træne de metodiske greb og konkrete øvelser, som I er blevet præsenteret for. Dette netop med henblik på, at det konkrete arbejde bliver så håndgribeligt som muligt og dermed lettere at overføre til egen praksis. Endeligt vil denne del af uddannelsen også indeholde praktisk information vedrørende opstart og afholdelse af børnegrupper for børn i skolealderen.

Oplæg

Du vil på uddannelsen blive præsenteret for 11 undervisningsoplæg samt forskellige øvelser:

 • Velkomst og introduktion
 • Børnegrupper med børn af skilte forældre: Motivation og baggrund
 • Den skilte familie
 • Skilsmisseland
 • Hvordan kommer du i gang
 • At give følelsesmæssig støtte – med afsæt i bl.a. Carls Rogers og Brené Browns forståelse af empati
 • At facilitere gruppeprocesser
 • At rette fokus mod mestring
 • At reflektere over sig selv
 • Et børnegruppeforløb
 • Vejen videre
 • Øvelser: Smiley-øvelsen, tov-øvelsen, klumpen m.fl.

Alle teoretiske oplæg relateres til skilsmissefeltet og understøttes med tydelige eksempler fra praksis.

Projektet ”Dele børn – hele børn”

Center for Familieudvikling har i samarbejde med Egmont Fonden og kommunerne Randers, Kolding og Egedal gennemført et 4-årigt projekt om at styrke indsatsen for folkeskoleelever med skilte forældre. Projektet er afholdt på 30 folkeskoler i de 3 kommuner, og siden start har mere end 1.000 børn mellem 6 og 16 år været med i en børnegruppe.

Projektet blev afsluttet i 2017, og den efterfølgende evaluering af projektet viser, at særligt børn, der ramt på trivslen efter skilsmissen får det markant bedre efter at have deltaget i et gruppeforløb, og at en stor gruppe af disse børn også klarer sig bedre fagligt som følge af dette.

Praktiske informationer

Varighed

 • Uddannelsen forløber over fire dage.
 • Undervisningen ligger typisk i tidsrummet 9.00-17.00.
 • Børnegruppe-uddannelsen udbydes fire gange om året, to gange i København og to gange i Aarhus.

Hvor

København: Center for Familieudvikling, Østergade 5, 1. sal. 1100 København. K.

Aarhus: Center for Familieudvikling. Søndergade 10, 2. sal 8000 Aarhus C.

Torshavn: Hotel Hafnia, 4-10 Áarvegur, FO-100 Tórshavn

 

Forplejning

Inden dagens program, tilbyder vi kaffe/the og morgenbrød.
Vi sørger for frokost. Er du vegetar, tager vi højde for det.
I løbet af dagen er der adgang til kaffe/the, frugt og forfriskninger.

Pris og betaling

Pris

12.995 kr. ekskl. moms

Hvis du tilmelder flere fra samme arbejdsplads samtidig, kan der opnås mængderabat:

 • 10 % ved 2 personer
 • 15 % ved 3 personer
 • 20 % ved 4 eller flere personer

Hvis du ønsker at gøre brug af én af ovenstående rabatter bedes du skrive til: kontakt@familieudvikling.dk

 

Betaling

 • Du kan betale uddannelsen med dankort, EAN-nummer eller bankoverførsel (tilsendt faktura).
 • Betaler du med dankort trækkes beløbet umiddelbart efter tilmeldingen er gennemført.
 • Betaler du via. EAN-nummer eller faktura har betalingen forfald en måned før uddannelsesstart.

 

Video om uddannelsen

 

Undervisere

Rikke Hermansen

Projektleder, underviser og familiebehandler

Line Brøgger Mikkelsen

Psykolog (cand. psych. aut.)

Else Marie Schmidt Andersen

Psykolog (cand. psych. aut.)

Josephine Støjberg Kardyb

Psykolog (cand. psych.aut.)

Søren Møller Andersen

Psykolog (cand. psych.)