Sundhedsplejerske uddannelse

Ønsker du som sundhedsplejerske uddannelse i at håndtere udfordringer i parforholdet og familielivet? Center for Familieudvikling tilbyder flere kortere uddannelser for sundhedsplejersker og andre kompetente fagpersoner, der ønsker at opkvalificere viden og redskaber i mødet med børn og forældre, der oplever udfordringer i familielivet.

Oplever du som sundhedsplejerske, at parforholdet bliver udfordret, når folk får børn? Eller oplever du børn på skolerne, der har ondt i maven, fordi mor og far er blevet skilt? I så fald er du ikke den eneste sundhedsplejerske. Rigtig mange sundhedsplejersker efterspørger uddannelse i, hvad man kan gøre for disse par, familier og børn. Det er blandt andet derfor, vi har designet nedenstående uddannelser. For hjælper vi ikke parrene i tide, er der stor risiko for, at det ender med en skilsmisse. Og ender det med en skilsmisse er der stor risiko for, at børn oplever mistrivsel i en sårbar og vigtig periode i deres liv.

Flere og flere sundhedsplejersker ønsker uddannelse og redskaber til at arbejde med parforhold og med børn, der lider under familiære konflikter. Derfor er vores uddannelser for sundhedsplejersker udformet, så du får konkrete redskaber til dette arbejde.

 

Udtalelse fra sundhedsplejerske:

Jeg oplever et stigende behov blandt de nye familier om hjælp til familiedannelse og herunder i høj grad støtte til kommunikationen mellem forældrene. Jeg arbejder både kommunalt og i privat praksis inden for dette felt og har et ønske om at skærpe min støtte til forældrene i denne proces. Det er vigtigt for mig at bruge en evidensbaseret metode.”

Sundhedsplejerske uddannelse

Som sundhedsplejerske har du en unik adgang til par, og du har en særlig legitimitet til at spørge til dem om personlige forhold. Af samme grund er det vigtigt, at disse spørgsmål og disse samtaler er inspireret af fagligt forankret viden og forskning i parforhold. Det brænder vi for at formidle videre til dug, fordi vi har stor erfaring, når det gælder arbejdet med par. Og fordi vi har erfaring med at give denne viden videre til blandt andet dig som sundhedsplejersker.

Som sundhedsplejerske kan du ikke redde alle par. Men du kan erhverve dig en viden, der gør dig i stand til at give relevante redskaber videre. Og så kan du opnå den fornødne kompetence, der højner din evne til at henvise til relevante tilbud, når par har brug for yderligere professionel inspiration eller hjælp.

Som sundhedsplejerske kan du heller ikke fikse børnenes problemer på kort tid. Men også her har du en unik mulighed for at nå børnene på en helt særlig måde, fordi du i forvejen møder barnet i et fortroligt rum. Det har derfor stor betydning, når sundhedsplejersker tør sætte samtaler om forældrenes forhold og skilsmisse på dagsordenen. Og det kan være en kæmpe hjælp for barnet, hvis du har erhvervet dig den formelle kompetence til at oprette en børnegruppe for skilsmissebørn på netop deres skole.

 

Børnegruppe-uddannelsen: Hjælp til børn med skilte forældre – sundhedsplejerske uddannelse

Ønsker du som sundhedsplejerske uddannelse, så du kan køre skilsmissegrupper for børn på skolen? Eller ønsker du generel viden om børns reaktioner og behov, så du er bedre klædt på til at tale enkeltvis med børn om forældrenes konflikter? I så fald tænker vi, at den yderst populære børnegruppe-uddannelse er relevant for dig.
Denne uddannelse for sundhedsplejersker giver dig større indblik i de problemer og udfordringer, som børn oplever, når mor og far beslutter sig for at gå hvert til sit. Du bliver uddannet og certificeret til at stå for grupper for skilsmissebørn. Og så får du konkrete værktøjer til at møde disse sårbare børn. Også selvom børnene ikke nødvendigvis deltager i en børnegruppe.
Udsendelsen Barn i skilsmisseland på DR2 viste, at det gør en stor forskel, når børn får mulighed for at tale med andre børn i samme situation. Herigennem kan de nemlig få deres tanker og følelser normaliseret.

Vi har haft over 500 kursister på denne uddannelse de seneste fire år. og kommuner som Randers, Kolding og Egedal har særligt prioriteret at hjælpe denne gruppe af sårbare børn.

Udtalelse fra en kursist på Børnegruppe-uddannelsen – sundhedsplejerske uddannelse:

Som sundhedsplejerske møder jeg mange børn fra familier, hvor forældrene er skilt. En del af børnene mistrives, fordi forældrene har mange konflikter. Jeg bruger forholdsvis meget tid på samtaler med disse børn i forhold til andre børn, fordi de har behov for at snak og vejledning. Derudover bruger jeg tid på forældresamtaler. Jeg har ofte ønsket, at jeg havde nogle redskaber at gøre brug af i forhold til at hjælpe disse børn. Børnegrupper lyder rigtig spændende, synes jeg.”

En sundhedsplejerskes oplevelse: Børnegruppe-uddannelsen – uddannelse sundhedsplejerske:

Det var super godt at blive udfordret og meget lærerigt at prøve øvelserne selv i grupper – Teorien blev gennemgået på en let forståelig måde og det gjorde indtryk med alle de gode eksempler fra virkeligheden.”

 

Det mener deltagere på uddannelsen til børnegruppeleder*
• 97,6% af børnegruppelederne synes, at de har fået konkrete værktøjer til at arbejde med målgruppen
• 69% af børnene er meget enige i, at det har været godt at snakke om det svære.
• 100% af børnegruppelederne følte sig tilstrækkeligt klædt på til at varetage grupperne

*Fra evalueringen af vores 4-årige projekt sammen med Egmont Fonden.
Læs mere om projektet her

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

 

 

Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre – sundhedsplejerske uddannelse

Ønsker du som sundhedsplejerske uddannelse i, hvad skilsmisser gør ved forældre og børn? Eller ønsker du mere viden om, hvorledes du kan styrke samarbejdet mellem forældrene, når de er skilt eller er i gang med et brud? I så fald tror vi, at denne uddannelse er oplagt for dig.
Denne uddannelse for sundhedsplejersker giver et kompetent overblik over, hvad der præger og plager forældre i forbindelse med et brud. For at styrke børns trivsel, er det afgørende at have denne viden og have idéer til, hvordan man skal anvende den.

I jeres arbejde som sundhedsplejersker møder I mange mennesker, der er sårbare og som kæmper med parforholdet før, under eller efter en skilsmisse. Vi har meget stor respekt for jeres arbejde og mener, at jeres faglighed er meget høj. Samtidig ved vi – af erfaring – at det kan være rigtig svært at arbejde med mennesker, der gennemlever en skilsmisse. Uanset hvor god en grunduddannelse og gode intentioner man har, så kan man nemt komme til at opleve afmagt. For hvad skal man sige, og hvad skal man gøre, når mennesker oplever en stor familiær krise?
Fordi dette område er så svært, og fordi det samtidig har afgørende betydning for forældrenes og børnenes trivsel, tilbyder vi uddannelse på området. Det gør vi for at inspirere jer, og fordi vi skylder familierne, forældrene og børnene at opkvalificere os løbende.

Hvis du ønsker lidt inspiration til dette arbejde, kan du tilmelde dig uddannelsen ”Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre”. Her modtager du også en manual til arbejdet. Hvis du derudover ønsker yderligere inspiration til samtalerne med par, der gennemlever en skilsmisse, kan du med fordel tilmelde dig samtalemodulet “Redskaber til det terapeutiske arbejde med skilte forældre”. Desuden kan du tilmelde dig kursusmodulet (“Certificering i afholdelse af kursus for skilte forældre”), hvis du ønsker at afholde skilsmissekurser (Kursus i Fælles Forældreansvar).

 

Citat fra en kursist på sundhedsplejerske uddannelse:

Jeg har været sundhedsplejerske i 15 år og de sidste 5 år på en skole. Jeg har taget børnegruppe-uddannelsen hos jer, og er gået i gang på vores skole sammen med AKT læreren. Jeg vil meget gerne klædes mere på i forhold til forældrene.”

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Viden og redskaber til arbejdet med par – efteruddannelse sundhedsplejerske

Denne tredages basis uddannelse om par, henvender sig til dig, der møder par i en faglig sammenhæng. Det kan være i kraft af dit arbejde som psykolog, par- eller familieterapeut, præst, sundhedsplejerske, jordemoder, sagsbehandler, læge, mv.

En kursist udtaler: 

Super gode værktøjer. Rigtig god teori og opsamling. Rigtig god indføring af “huset” og des elementer. Virkelig dygtige undervisere, som har bragt teori til live med praksis og sjæl.”
– Mand, 34 år.

 

Læs mere og tilmeld dig her