Efteruddannelse pædagog

Center for Familieudvikling tilbyder en række kortere videreuddannelser for pædagoger og andre kvalificerede fagfolk, der ønsker at styrke børns tryghed og trivsel, særligt i forbindelse med skilsmisse eller udfordringer i familien.

Oplever du som pædagog, at problemer i familien udfordrer børns trivsel og koncentrationsevne? I så fald er du ikke alene. Mange pædagoger og AKT-vejledere fortæller om børn, der enten lukker sig inde eller reagerer udadtil.  Noget der går ud over børnenes trivsel og indlæringsevne.

Tit får børnene ikke snakket om de svære følelser og tanker, der opstår, når forældrene skændes eller gennemgår en skilsmisse. Dermed kan børnene blive meget ensomme med deres oplevelse og få ondt i maven. Samtidig oplever mange pædagoger stor afmagt, når de møder disse børn og deres forældre. Det kan nemlig være svært at vide, hvad man skal sige eller gøre, når man møder familier, der er ramt af udfordringer.

Af samme grund er vores videreuddannelser for pædagoger designet, så du får konkret viden og redskaber til at tale med børn og forældre i sådanne situationer. Du lærer, hvordan du spørger til børn og forældre på kvalificeret vis og giver dem et rum til at fortælle om de svære følelser. Og du hjælper ved at have specifik viden om familieudfordringer og skilsmissers dynamik og effekt. Børn fortjener nemlig den bedst mulige hjælp.

 

4-dages kursus: Børnegruppe-uddannelsen – Hjælp til børn med skilte forældre

Vil du som pædagog videreuddannes til at afholde grupper for børn med skilte forældre? Eller ønsker du blot viden om børns reaktioner og behov i forbindelse med en skilsmisse? Så er børnegruppe-uddannelsen relevant for dig.

Videreuddannelsen, som mere end 500 allerede har taget, giver dig større forståelse for de udfordringer, som børn oplever i forbindelse med en skilsmisse.  Du får blandt andet større indblik i de problematikker, der knytter sig til samværsordninger, nye kærester og øgede logistiske udfordringer.

Du bliver videreuddannet og certificeret til at stå for grupper for børn med skilte forældre. Desuden får du redskaber til at møde børn i denne sårbare situation. Også selvom de ikke deltager i en gruppe.

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

 

En kursist på efteruddannelse for pædagoger udtaler:

Mit ønske er at skabe de bedste betingelser for at yde følelsesmæssig støtte for de børn, der er tynget af skilsmisse nu og her, med henblik på at denne støtte giver barnet ro i hverdagen til at kunne være og lære i skolen.”

 

 

Efteruddannelse og kurser til pædagoger

Børnegruppe-uddannelsen: Hjælp til børn med skilte forældre – pædagog videreuddannelse

Børnegruppeuddannelsen er en videreuddannelse for pædagoger, som har opnået enorm tilslutning de seneste år med næsten 500 deltagere. Blandt andet har Kolding kommune, Egedal kommune og Randers kommune indset vigtigheden af at hjælpe denne gruppe børn, og prioriteret at uddanne et stort antal pædagoger.
Videreuddannelsen for pædagoger giver dig større forståelse for, hvad børn oplever i forbindelse med en skilsmisse.  Du får blandt andet større indblik i de udfordringer, der knytter sig til samværsordninger, nye kærester og øgede logistiske udfordringer.

Og så bliver du helt konkret videreuddannet og certificeret til at stå for grupper for skilsmissebørn. Du får redskaber til at møde børn i denne sårbare situation – selv hvis de ikke deltager i en gruppe.

 

Det mener deltagere på Børnegruppeuddannelsen*
• 97,6% af børnegruppelederne synes, de har fået konkrete værktøjer til at arbejde med målgruppen
• 63% siger, at de generelt kan se en positiv ændring hos de børn, der har deltaget i en børnegruppe
• 100% af børnegruppelederne siger, at de er tilfredse med uddannelsen

*Fra evalueringen af vores 4-årige projekt sammen med Egmont Fonden.
Læs mere om projektet her

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre – pædagog videreuddannelse

Vil du som pædagog efteruddannes, så du har en større forståelse for skilsmissens dynamikker og effekter? Eller ønsker du at blive klogere på, hvordan man kan styrke forældresamarbejdet i forbindelse med en skilsmisse? I så fald er denne videreuddannelse relevant for dig.
Gennem videreuddannelsen for pædagoger får du et grundigt indblik i, hvad der sker med forældre i forbindelse med en skilsmisse. For at styrke børns trivsel, er det nemlig vigtigt at vide noget om de dynamikker, der udspiller mellem forældrene.

I jeres arbejde som pædagoger tager I på kompetent og kærlig vis udgangspunkt i barnets udfordringer. Mange pædagoger fortæller dog, at dette arbejde vanskeliggøres betydeligt, hvis forældrene ikke samarbejder konstruktivt omkring barnet. På denne videreuddannelse for pædagoger sætter vi således fokus på, hvordan man kan støtte forældre i at samarbejde. Dette samarbejde er nemlig en forudsætning for at kunne styrke barnets trivsel.

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Videreuddannelse pædagog  – citat fra en kursist:

Jeg har gennem mit arbejde været tæt på børn og familier som er presset af mange forskellige udfordringer. Via mit arbejde er det blevet rigtigt tydeligt, at skal vi hjælpe børnene, så må vi i første omgang hjælpe forældrene med at hjælpe sig selv, så de kan få ro på og derved overskud til at være forældre.”

Videreuddannelse pædagog 2 – en kvindelig pædagogs oplevelse

Tak for nogle fantastiske dage fyldt med inspirerende teori, øvelser, metoder mm. Jeg har fået rigtig meget ud af øvelserne og sparringen undervejs. Det var godt at prøve at holde oplæg, og fantastisk med efterfølgende feedback og udviklingsforslag”.

Viden og redskaber til arbejdet med par – efteruddannelse pædagog

Denne tredages basis uddannelse om par, henvender sig til dig, der møder par i en faglig sammenhæng. Det kan være i kraft af dit arbejde som psykolog, par- eller familieterapeut, præst, sundhedsplejerske, jordemoder, sagsbehandler, læge, mv.

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Videreuddannelse pædagog  – citat fra en kursist:

Som pædagogisk vejleder arbejder jeg med personale, børn og forældre. Min opmærksomhed er på, at forældrene og deres medinddragelse og enighed ift. barnet er det vigtigste fundament for at skabe udvikling, tryghed og ro hos og omkring børnene.”