Else Marie Schmidt Andersen

Autoriseret psykolog og underviser

Else Marie Schmidt Andersen er autoriseret psykolog og uddannet parterapeut indenfor EFT (emotions-fokuseret terapi), og hun har været ansat på Center for Familieudvikling siden 2014. Else Marie har mange års erfaring med det relationelle arbejde i en terapeutisk kontekst og har gennem årene haft et særligt fokus på arbejdet med par, skilte og sammenbragte familier. I sit terapeutiske arbejde hjælper Else Marie sine klienter med at få øje på egne fastlåste mønstre og med at kunne træde frem i relationen til sig selv og andre på sundere måder, der skaber større trivsel. Else Marie har gennem hele sin ansættelse på Center for Familieudvikling været en fast underviser på flere af centerets faguddannelser, bl.a. Børnegruppe-uddannelsen og ’Redskaber til arbejdet med højkonflikte skilsmisser’. Hun er desuden medforfatter til udgivelserne ’Albert er skilt’ og ’Min skilte familie’. Else Marie er en del af Par- og Skilsmisseafdelingen hos Center for Familieudvikling i København.

”I mit terapeutiske arbejde er jeg optaget af at skabe et trygt, ærligt og ligeværdigt rum, hvor vi sammen kan udforske det, som du/I ønsker min hjælp til. Det ligger mig meget på sinde at møde mine klienter i øjenhøjde og med en oprigtig åbenhed og nysgerrighed på præcis jeres oplevelse af de udfordringer, I står i. Jeg er i terapien særligt fokuseret på at forstå og udfolde de mønstre, vi mennesker kan blive fanget i – både med os selv og i relationen til hinanden – som et afsæt for at skabe større fleksibilitet i stedet for fastlåshed. Dette bl.a. ved at støtte mine klienter til at turde mærke og acceptere de følelser, der kommer frem i terapirummet her-og-nu, så nye relationelle erfaringer kan opstå.”