Else Marie Schmidt Andersen

Psykolog (cand. psych. aut.)

Else Marie er psykolog i vores familieafdeling, hvor hun afholder samtaler med skilte forældre. Herudover er hun ansvarlig for vores grupper for børn af skilte forældre og underviser også på vores børnegruppe-lederuddannelse for fagfolk.

“Det er afgørende for mig, at I som klienter mærker stor tryghed i rummet, da netop trygheden er helt central for, at vi som mennesker kan åbne op og tale om de ting, som vi hver især oplever som svære og udfordrende. Jeg er nærværende i mit relationelle arbejde og lægger stor vægt på at være professionel og fokuseret i mit samtaler. I de fælles samtaler med skilte forældre er mit fokus at hjælpe jer til at få brudt nogle af de negative samspilsmønstre, vi alle kan sidde fast i med hinanden – også efter en skilsmisse – og som kan dræne os for energi, glæde og overskud i hverdagen. Dette altid med børnenes trivsel og tryghed som det overordnede mål. Jeg afholder også børne- og familiesamtaler, hvis dette ønskes.”