Projekter

Vi samarbejder tæt med ministerier, offentlige forskningsenheder, private fonde samt universiteter både i Danmark og internationalt, og vi har løbende store projekter med fokus på at fremme trivsel hos børn, skilte forældre og par. 

Nuværende projekter:

Hjælp til forældrepar fra misbrugshjem 

Et 3-årigt projekt skal bidrage til at bryde den negative sociale arv blandt forældrepar, hvor den ene eller begge er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Konkret skal 100 forældrepar igennem et undervisningsforløb, der skal hjælpe dem med at skabe rammen for et trygt familieliv. Projektindsatsen er blevet til i et samarbejde mellem Center for Familieudvikling og TUBA Danmark med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Læs mere her.

Nyt stort samarbejde med Aarhus Universitet

Projektet har fået en større bevilling fra Samfonden, og derfor er det muligt at indgå i et 3-årigt projekt med Aarhus Universitet for at styrke familiens trivsel. 
Visionen er, i samarbejde i udvalgte kommuner, at forbedre trivslen og sammenhængskraften i danske familier og nedbringe antallet af skilsmisser i befolkningen. Der er særligt fokus på familier med børn i alderen 2-12 år. Læs mere her.

Kærlig talt

Kærlig talt er et interaktivt undervisningsforløb, som sætter relationer, kommunikation og svære følelser på skoleskemaet i udskolingen. Projektet er støttet af Ole Kirks Fond, og er et samarbejde mellem Mary Fonden og Center for Familieudvikling. Undervisningsmaterialet blev udviklet og testet på forskellige skoler i 2013/14.

Partelefonen

Partelefonen er et gratis telefonisk rådgivning for par, udviklet med støtte fra Østifterne, som startede 7. september 2020 og er i rivende udvikling.
Partelefonen tilbyder rådgivning fra mere end 20 frivillige rådgivere, der alle er trænet og uddannet ved Center for Familieudvikling.

Telefonen er åben 4 dage om ugen: Mandag kl. 15-18 •  Tirsdag  kl. 12-15 • Onsdag kl. 12-15 • Torsdag kl. 15-18 og du kan ringe på 44 144 146.

 

 


Tidligere projekter:

Sammen om børnene

‘Sammen om børnene’ er et udviklingsprojekt, der løber fra 2019-2022 som er støttet af socialstyrelsens midler til forebyggende indsatser på området for børn og unge. Projektet er et tilbud til hele den skilte familie, hvor der arbejdes på at reducere forældrekonflikter og øge trivsel hos både børn og forældre. Projektets effekt bliver evalueret af VIVE.

Børnegruppeuddannelsen – Børnehaven

Uddannelsen som henvender sig til pædagoger i daginstitutioner, opstod af et politisk ønske fra Kolding kommune om at videreføre projekt Delebørn – hele børn, så også de ældste børn i børnehaven kunne få gavn af gruppeforløb. Hertil udviklede Center for Familieudvikling en uddannelse, hvor der bliver undervist i hvordan man holder Leopolds gruppe, som henvender sig til børn med skilte forældre i alderen 4-6 år.

Delebørn – hele børn

Fra 2014-2017 har Center for Familieudvikling gennemført projektet Delebørn – Hele Børn i samarbejde med Kolding, Randers og Egedal kommune, støttet af Egmont Fonden. Over 1000 børn i alderen 8-16 år, har deltaget i en børnegruppe, 100 lærere og pædagoger er blevet uddannet skilsmissegruppeledere og mindst 1500 lærere, pædagoger og andre relevante fagfolk har fået øget viden om børn i skilsmisser.

 

Forældre sammen – hver for sig

Samarbejdskurset ”Forældre sammen – hver for sig” er udviklet af Center for Familieudvikling, og projektet er evalueret af SFI – Det nationale forskningscenter for Velfærd for at få viden om, hvordan konflikthåndtering virker for forældre og børn, og hvilken effekt metoden i øvrigt har i forhold til den måde, som Statsforvaltningen ellers møder familierne på.