Partelefonen

Velkommen til Partelefonen

Partelefonen er en ny gratis telefoniske rådgivningslinie til par. Partelefonen udvikles med støtte fra Østifterne.

Partelefonen er målrettet jer, der er i et parforhold og har børn i alderen 0-18 år. Hvis I ikke har børn eller har større børn er I også velkomne til at ringe ind. Når du ringer til partelefonen, møder du en frivillig rådgiver, der har været på uddannelse på Center for Familieudvikling.

Partelefonen vil forsøge at hjælpe dig til at håndtere og forstå konflikter i dit parforhold på en ny måde, som øger sandsynligheden for, at du får den respons, du håber på fra din partner.

Vi tilbyder rådgivning og ikke behandling. Hvis I oplever udfordringer, hvor partelefonens rådgivning ikke er tilstrækkelig eller I oplever andre problematikker, der er behandlingskrævende, vil vi tale med jer om, hvilke andre tilbud, der bedst muligt kan hjælpe jer.

 

Partelefonen åbner for de første opkald d. 7. september 2020.

 

Kan jeg være anonym, når jeg ringer?

Anonymitet

Partelefonen er et anonymt rådgivningstilbud. Vi har ikke nummerviser, vi kan ikke se jeres IP-adresse, og vi registrerer ikke dine personlige oplysninger.

Der er dog særlige tilfælde, hvor andre hensyn kan vægtes højere. Hvis rådgiverne får kendskab til, at et barn eller ungs trivsel er i alvorlig risiko, har de pligt til at underrette om dette. I sådanne situationer vil I blive gjort opmærksomme på dette og blive bedt om at oplyse navn og kontaktoplysninger. Vi vil altid fortælle dig, hvorfor vi beder om disse oplysninger og fortælle dig, hvad de vil blive brugt til.

Hvem kommer jeg til at tale med?

Vores frivillige rådgivere

Når du ringer ind, vil du blive taget imod af en af vores frivillige rådgivere. Alle vores rådgivere er enten psykologistuderende, psykologer eller er uddannet inden for andre relevante faguddannelser.

Vores frivillige er rådgivere, fordi de har lyst til at hjælpe og brænder for at øge tryghed og trivsel hos par. Vores frivillige modtager løbende supervision af erfarne psykologer, der arbejder med par.

Har Partelefonens rådgivere tavshedspligt?

Tavshedspligt

Alle medarbejdere og rådgivere hos partelefonen er underlagt tavshedspligt. Dette betyder, at vores rådgivere ikke må videregive det, I taler om. Kun i tilfælde af bekymring for et barn eller ung tilsidesættes denne til fordel for underretningspligten.

Partelefonen fører statistik på alle opkald. Det betyder, at rådgiveren efter opkald registrerer ikke-identificerbare oplysninger som køn, alder og årsag til henvendelse. Dette bruges til at dokumentere  og evaluere vores arbejde.