Oftest stillede spørgsmål

10 hurtige om Partelefonen

Hvem tager imod mit opkald? Hvad kan jeg forvente af samtalen? Og hvad fylder hos andre, der ringer til Partelefonen? Susanne Stilling, som er psykolog på Center for Familieudvikling og supervisor for staben af telefonrådgivere, giver svar på 10 af de oftest stillede spørgsmål om Partelefonen.

1. Hvad er Partelefonen?
”Partelefonen er en anonym og gratis telefonrådgivningslinje, hvor par og enkeltpersoner kan ringe ind og søge hjælp og sparring til at håndtere udfordringer i parforholdet.”

2. Hvorfor er det gratis og anonymt?
”Med Partelefonen ønsker vi, at det bliver lettere og mere legitimt at række ud efter hjælp til sit parforhold.

Vi ved, at de fleste, som har problemer i parforholdet, søger hjælp for sent – bl.a. fordi det er tidsmæssigt, følelsesmæssigt eller økonomisk krævende at skulle opsøge en parterapeut.

Derfor er det vigtigt for os, at telefonrådgivningslinjen er landsdækkende, anonym og gratis at kontakte, så det bliver så overkommeligt som muligt at tage det første skridt og få søgt hjælp i tide.”

3. Hvem kan ringe ind?
”Partelefonen er for alle, der lever i et parforhold, og som har brug for hjælp eller rådgivning. Du er velkommen til enten at ringe alene eller sammen med din partner.

Vi opfordrer til at ringe, når der er problemer i parforholdet, men også før problemerne for alvor hober sig op og bliver meget fastlåste. Da Partelefonen er et lettilgængeligt og gratis tilbud, er det muligt at række ud til os, før der opstår store kriser i forholdet.”

4. Hvem tager imod mit opkald?
”På Partelefonen er det frivillige rådgivere, der besvarer opkald.

Alle vores rådgivere har en fagligt relevant baggrund. Hovedparten er psykoterapeuter eller psykoterapeutstuderende, men du kan også møde psykologistuderende, sundhedsplejersker og folk med en pædagogisk baggrund.

Fælles for vores frivillige er, at de har taget en grunduddannelse hos Center for Familieudvikling, hvor de er blevet klædt på til opgaven. De har alle en stor interesse for parforhold og en grundlæggende forståelse for, hvad der udspiller sig i menneskelige relationer.”

5. Hvem er skyld i problemerne i parforholdet?
”For os er det i udgangspunktet hverken den ene eller den anden, der er skurken i forholdet. Skurken er derimod de negative samspilsmønstre, vi alle kan havne i fra tid til anden, og som stiller sig i vejen for, at vi kan bevare kontakten til hinanden.

Derfor er vi på Partelefonen grundlæggende optaget af at forstå udfordringer i parforholdet som noget, vi begge bidrager til i forholdet, og som vi derfor sammen skal håndtere.

Vi lægger vægt på at møde dig med varme, indlevelse og nysgerrighed, og vi prøver bl.a. at spørge til følgende: Hvordan oplever du de udfordringer, I står i? Og hvordan kan du forstå jeres reaktioner – både dine egne og din partners – som udtryk for en gensidig påvirkning?”

6. Hvad kan jeg forvente af telefonsamtalen?
”På Partelefonen tør vi godt rådgive og byde ind med vores tanker og viden om parforhold – men vi siger ikke præcist hvad, du skal gøre.

Vi kan ikke give svaret på alle problemer, men vi kan hjælpe til at forstå udfordringerne på en ny måde og hjælpe dig til at få øje på nye handlemuligheder.”

7. Hvor mange gange må jeg ringe?
”Langt de fleste ringer én gang og oplever, at det kan være tilstrækkelig hjælp. Andre ringer både to og fire gange. Vi tager os tid til hvert enkelt opkald, som i gennemsnit varer 45-60 minutter.

Du må gerne ringe flere gange. Vi kan dog ikke love, at du kommer til at tale med den samme telefonrådgiver, men så vil andre dygtige kollegaer være tilgængelige.

Har du brug for mere hjælp til parforholdet, end hvad telefonrådgivning giver mulighed for, kan vi også pege dig i retning af andre kvalificerede indsatser.”

8. Hvad fylder hos andre, der ringer ind?
”Mange fortæller om tilbagevendende konflikter i parforholdet, som er svære at løse, og om vanskeligheder ved at kommunikere med hinanden. For andre handler det om manglende nærhed og intimitet i parforholdet og en længsel efter at føle sig set af sin partner.

Andre igen oplever, at begæret er forsvundet, og at det seksuelle samliv mest af alt bliver en pligt. Eller det kan være, at de stærke følelser ikke er der længere, og der opstår en tvivl om, hvorvidt parforholdet overhovedet er værd at satse på. Endelig fortæller flere om utroskab hos den ene eller begge i forholdet.

Du kan ringe ind med netop de udfordringer, du oplever i parforholdet. Vi lytter til det, der fylder hos dig, og vi gør vores bedste for at hjælpe jer videre.”

9. Hvordan sikrer I den faglige kvalitet?
”Vi værner om vores faglighed – høj faglighed er centralt for virket på Partelefonen – og derfor er det en forudsætning for alle vores frivillige, at de først har taget vores todages grunduddannelse. Her bliver de ført ind i relevant teori på området og oplært i vores rådgivningspraksis.

Det er også obligatorisk for staben af frivillige at deltage i løbende supervision på Center for Familieudvikling, hvor vi håndterer eventuelle dilemmaer og kvalificerer vores praksis. Derudover har alle frivillige mulighed for at deltage i faglige temadage tre gange årligt.

Endelig prioriterer vi en feedbackkultur, hvor hvert enkelt team opfordres til at sparre med hinanden for at sikre og udvikle den faglige kvalitet i rådgivningstilbuddet.”

10. Er Partelefonen det samme som parterapi?
”Partelefonen er en telefonrådgivningslinje og skal ikke forveksles med parterapi.

I løbet af et opkald kan vores frivillige rådgivere opnå et tilstrækkeligt kendskab til dig og dit parforhold, så vi kan hjælpe dig videre her og nu. Vi kan hjælpe til at se problemstillingen lidt udefra, så du måske kan lykkes med at finde nye handlemuligheder, du ikke havde set før. Ringer du sammen med din partner, kan I få hjælp til at tale om det svære på en ny og bedre måde.

Er du og din partner et meget svært sted i jeres parforhold, vil det typisk være nødvendigt med et egentligt terapeutisk forløb hos en veluddannet parterapeut eller psykolog, som kan få et mere indgående kendskab til jer og jeres situation.”

Susanne Stilling
Psykolog og supervisor for staben af telefonrådgivere
Center for Familieudvikling

Susanne Stilling

 


Har du brug for hjælp til parforholdet, kan du ringe til Partelefonens rådgivning fire dage om ugen.
Find åbningstider og telefonnummer her