Stort nyt samarbejde med Aarhus Universitet for at styrke familiens trivsel

Projektet har fået en større bevilling fra Samfonden. 

Derfor indgår Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet et nyt stort samarbejde, som består af et 3-årigt projekt med det formål at styrke familiens trivsel. Ønsket er, at udvikle og afprøve en forebyggelsesstrategi, der er virksom, ladsiggørlig og skalérbar i forhold til målgruppen af par med børn i alderen 2-12 år.

Denne målgruppe er udvalgt, da skilsmisserisikoen er størst i denne gruppe og et brud vil have de mest alvorlige konsekvenser. I de næste tre år vil indsatsen blive udviklet og afprøvet i 1-3 af landets kommuner.