Vores værdier

Næstekærlighed

Vi ønsker at byde alle slags mennesker, par, ex-par og familier varmt velkommen, møde alle i en ydmyg og ligeværdig dialog og være til støtte og gavn – ikke mindst for de mest sårbare. Vi ønsker desuden også at møde hinanden som kolleger med samme varme og ydmyghed.

Faglighed

Vi ønsker at bygge alt vores arbejde på solid og opdateret psykologisk teori, forskning og erfaring og være videnskabeligt selvkritiske og åbne for nye veje og metoder.

Samfundsansvar

Vi ønsker at sætte vigtigheden af de nære relationer og familiepolitik på dagsordenen til gavn for børn og voksne. Derfor prioriteres det at dele vores faglige viden med alle slags medier og indgå i hyppig dialog med politikere og andre beslutningstagere.