Andreas Schröder

Overlæge, ph.d., speciallæge i Psykiatri

Andreas arbejder i afdeling for Psykiatri og Eksistens, Center for Familieudvikling i Aarhus. Han har i mange år forsket i effekten af forskellige former for psykologisk behandling, og har samtidigt langvarig erfaring med behandling af angst, depression og stress-relaterede tilstande, både i gruppe og individuelt. Andreas er uddannet indenfor kognitiv terapi, en behandlingsmetode han supplerer med oplevelsesorienterede tilgange ud fra nyere terapiretninger som ACT og mindfulness, og med en forståelse af menneskers grundlæggende måde at knytte bånd på fra den dynamiske psykoterapi.

”Grundtonen i min behandling af mennesker, som rammes af psykisk sygdom, er en accept af den syge, og en dyb respekt for dennes forsøg at klare livet på. Depression, angst, stress eller andre former for psykiske lidelser er hverken tegn på svaghed eller mindreværd, tværtimod. Ofte er det nogle af de mest dedikerede mennesker, som overbebyrdes og pludseligt bryder sammen. Aflastning, at lære at drage omsorg for sig selv, og at give rum til det svære, er derfor ofte nødvendigt i starten af et behandlingsforløb, evt. suppleret af medicinsk behandling. Den syge har brug for at møde forståelse af sine nærmeste, og jeg inddrager derfor gerne de pårørende i behandlingen. Næste skridt er typisk at lære specifikke teknikker den enkelte kan anvende til at mindske symptomer og til at genvinde glæde og overskud. Endeligt kan det være værdifuldt at undersøge i fællesskab, om de strategier den enkelte bruger til at klare livets udfordringer, er med til at vedligeholde sygdom eller at gøre personen sårbar for tilbagefald.

Jeg giver gerne plads også til de eksistentielle eller trosmæssige spørgsmål som kan presse sig på når man rammes af psykisk sygdom, og som der måske ikke har været mulighed for at dele andre steder.”