Andreas Schröder

Overlæge, ph.d., speciallæge i psykiatri

Andreas Schröder har i over 20 år udredt og behandlet mennesker med psykiske sygdomme som angst, depression og stress-relaterede tilstande. Derudover har han forsket i effekten af psykologisk behandling samt været medudvikler af en række behandlingsmanualer. Andreas er oprindeligt uddannet indenfor kognitiv terapi, en metode han både har brugt i individuel og gruppebehandling. De senere år har Andreas suppleret sin psykoterapeutiske uddannelse med en 3-årig specialistuddannelse i korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP). Han er forfatter til en lang række forskningsartikler og bogkapitler, ligesom han har mange års erfaring som underviser og supervisor. Andreas er en del af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi hos Center for Familieudvikling i Aarhus.

”Grundtonen i min behandling af mennesker, som rammes af psykisk sygdom, er en accept af den syge og en dyb respekt for dennes forsøg på at klare livet. Depression, angst, stress eller andre former for psykiske lidelser er hverken tegn på svaghed eller mindreværd. Tværtimod. Ofte er det nogle af de mest dedikerede mennesker, som overbebyrdes, og som pludselig bryder sammen. At søge aflastning, at lære at drage omsorg for sig selv og at give rum til det, der er svært, er ofte nødvendigt i starten af et behandlingsforløb, evt. suppleret af medicinsk behandling. Den, der er ramt af psykisk sygdom, har brug for at møde forståelse af sine nærmeste, og jeg inddrager derfor gerne de pårørende i behandlingen. Næste skridt er typisk at lære specifikke teknikker, som den enkelte kan anvende til at mindske symptomer og omvendt genvinde glæde og overskud i tilværelsen. Endelig kan det være værdifuldt at undersøge i fællesskab, om de strategier, som den enkelte bruger til at klare livets udfordringer, er med til at vedligeholde sygdommen eller gør personen sårbar overfor tilbagefald. Jeg giver også gerne plads til de eksistentielle eller trosmæssige spørgsmål, som kan presse sig på, når man rammes af psykisk sygdom, og som man måske ikke har mulighed for at dele andre steder.”