Efteruddannelser med Jette Simon

Efteruddannelse i Emotionsfokuseret parterapi

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) er en struktureret metode til dit terapeutiske arbejde med par, familier og enkeltpersoner.

EFT er udviklet primært af Leslie Greenberg i starten af 1980’erne og er siden blevet videreudviklet, særligt med henblik på arbejdet med par, af Sue Johnson og hendes kolleger. EFT tager sit udgangspunkt i tilknytningsteorien. Grundantagelsen er, at vi alle har et behov og en længsel efter et trygt parforhold funderet i kærlighed og samhørighed, og at denne tryghed gør os stærke, mere selvstændige og frie og endda kan hele sår og traumer, som vi har med i bagagen. Selve metoden integrerer systemisk, humanistisk og eksperimentelle interventioner.

Metoden er en af de få metoder til parterapi, hvis effekt er videnskabeligt undersøgt og efterprøvet. ICEEFT’s danske afdeling, Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi, arbejder tæt sammen med Center for Familieudvikling.

Baggrunden for EFT:

 • Metoden er en af de få metoder til parterapi, hvis effekt er videnskabeligt undersøgt og efterprøvet. Den har for indeværende den højeste effekt og den laveste tilbagefaldsrate, og metoden er godkendt af American Psychological Association (APA) som evidensbaseret.
 • Forskning viser, at 70-75 procent af parrene bevæger sig fra frustrationer og konflikter til et trygt og vitalt parforhold, og 90 procent af parrene oplever markante forbedringer.
 • EFT har også i en række undersøgelser bevist sin effekt i arbejdet med par, hvor én eller begge har traumer eller omsorgssvigt med sig i bagagen, samt for par der kæmper med effekterne af utroskab.

Certificering:

 • Certificering i EFT er en krævende proces. En certificering handler ikke alene om at få papir på den træning, du har modtaget. Det handler i høj grad også om en fortsat læringsproces, der kræver en fordybelse og mestring af den EFT træning, du har modtaget.
 • Certificeringsprocessen stiller krav til, at du optager udvalgte parterapi-sessioner, og, at du får personlig supervision på dit arbejde med par. Dette er erfaringsmæssigt nogle af de vigtigste redskaber i processen, hvis man ønsker at udvikle sig som EFT-terapeut. Læs mere om certificeringsprocessen

Undervisere:

 • Underviseren er psykolog Jette Simon, der er specialist i psykoterapi og har 35 års erfaring i arbejdet med par. Jette er certificeret EFT-træner og er internationalt anerkendt terapeut og underviser.
 • Undervisningen foregår på dansk.

Optagelseskrav:

 • EFT-uddannelsen henvender sig til psykologer og psykoterapeuter, der har en uddannelse godkendt af Psykoterapeutforeningen.
 • Lever du ikke op til ovenstående krav, er du velkommen til at søge dispensation. Dette gør du ved at skrive en mail til Jette Simon: jettesimon1@gmail.com

Søg om optagelse:

 

EFT-uddannelsens indhold

Indhold:

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) er en struktureret metode til dit terapeutiske arbejde med par, familier og enkeltpersoner. EFT-uddannelsen består af 3 trin, som er beskrevet nedenfor.

Trin 1:

Første trin i træningen er et 4 dages grundkursus kaldet Externship. På dette kursus får du en grundlæggende viden om EFT-modellens faser og trin og de bagvedliggende principper, og du får grundlæggende færdigheder i at arbejde med EFT-interventioner. På kurset laver Jette Simon 1-2 live-sessioner med par, og undervisningen involverer oplæg, rollespil og øvelser samt videoillustrationer af EFT-parterapi.

Trin 2:

Andet trin i træningen er 2 x 4 dages fordybelse i modellen, kaldet Core Skills Advanced 1-2 og Core Skills Advanced 3-4. En forudsætning for dette trin er, at du har gennemført trin 1. Kursets formål er at gå mere i dybden, og træne dine parterapeutiske færdigheder. På Core Skills Advanced vil vi desuden have fokus på deltagernes eget arbejde ved hjælp af videooptagelser, og EFT demonstreres endnu engang ved hjælp af en til to live par-sessioner af Jette Simon.

Trin 3

Tredje trin er en certificering som emotionsfokuseret parterapeut. Dette kræver, at du har gennemført alle trin, at du har opnået en vis erfaring med brug af modellen med par i praksis, og at du har været gennem et individuelt supervisionsforløb hos en ICEEFT-godkendt supervisor.

Workshop: EFFT

Denne workshop sætter fokus på de underliggende tilknytningsbehov med udgangspunkt i Emotionsfokuseret Familieterapi (Emotionally Focused Family Therapy – EFFT), som er en kraftfuld trin-for-trin-proces til at skabe transformerende forandringer. Du vil på denne workshop lære om, hvordan du kan hjælpe familiemedlemmer til at arbejde sig gennem relationelle problemstillinger og tidligere svigt frem mod nye mønstre i deres relationer, som kan bibringe dybere kontakt og en større oplevelse af tryghed og sikkerhed. Uanset om du arbejder med enkeltindivider, par eller familier, vil denne træning vise dig, hvordan du kan skabe interaktioner i terapirummet, som vil fordybe effekten af dit arbejde. I løbet af workshoppen vil vi:

 • Lære hvordan du bruger teknikkerne og teorien bag EFFT, til at forstå en families emotionelle dynamikker, få adgang til tilknytningstemaer og skabe nye mønstre af emotionel heling.
 • Lære at genkende hvordan beskyttelsesmønstre afholder individer fra at åbne op til deres sårbarhed, og hvordan de blokerer familiers naturlige evne til at reparere ved brud.
 • Blive bekendte med EFFT’ens tre-fase behandlingsproces, som anvendes til at skabe dybere kontakt, og herunder også hvordan man skaber terapeutisk alliance med de enkelte familiemedlemmer, hvordan man arbejder med at få adgang til underliggende sårbarhed, og hvordan man får modeleret nye positive interaktionsmønstre.

Der vil undervejs være mulighed for en live-demo med en familie.

Workshoppen er åben for alle med terapeutisk baggrund.

Workshop: Self of the Therapist

Det er komplekst at lære sig nye terapeutiske metoder. Når vi begynder at tilegne os emotionsfokuseret parterapi, bliver vi meget optagede af at forstå modellen som helhed, hvad forskellen er mellem fase 1 og fase 2, og hvad man gør på de enkelte trin i terapien. Efterhånden som vi udvikler os som terapeuter, støder vi på en anden udfordring: Vores egne reaktioner spænder ben for os, og ind i mellem tænker vi efter en session: “Hvorfor gjorde jeg ikke….?”

Vi kan alle havne i situationer, hvor konflikten i rummet eskalerer så meget, at vi bliver helt handlingslammede. Nogen af os har oplevet at blive trigget af den tilbagetrukne partners tavshed og manglende kontakt til følelser, og er havnet i rollen som den “pågående terapeut”. Andre af os har stiftet bekendtskab med, hvordan det er at havne i rollen som den mere undvigende, når man pludselig synes at det bliver farligt, når den opsøgende part giver los for sine følelser. I stedet for at følge og være med de emotioner og følelser, der dukker op, ender man med at lægge låg på, bortforklare, analysere og pynte på tingene.

Disse dage handler om, hvordan du kan blive bedre til at håndtere din egen sårbarhed i det terapeutiske rum, og dels tage hånd om dig selv, dels benytte den som en ressource i terapien. Det handler også om at være det menneske du er, og at turde lade denne menneskelighed være tilstede i rummet.

Workshop: Hold mig, slip mig! med Chris Knill

Hold mig, slip mig! Samtaler der fører til samhørighed. Et nyt kursustilbud til familier med teenagere i løsrivelsesfasen, ved Chris Knill. Introduktionskursus for fagfolk, som er interesserede i at lede kurser. Kurset har som mål at styrke den trygge tilknytning mellem familiemedlemmerne, også gennem den stormfulde teenagetid.

Kurset bygger på erfaringer fra emotionsfokuseret familieterapi (EFFT) og er en videreudvikling af «Hold mig»- programmet for par, skabt af Dr. Sue Johnson. Materialet blev først udarbejdet af Drs. Nancy og Paul Aiken i USA. Som følge af et tre-årigt projekt i Norge blev kurset tilpasset skandinaviske forhold. Programmet skal fungere som et forebyggende lavtærskeltilbud for familier med teenagere, og tilbagemeldingerne har været meget positive.

Kurset afholdes af Chris Knill, EFT-terapeut og vejleder, og undervisningen er på norsk. Annette Hassingboe, Berit Joachimsen og Bente Mathiesen vil dele de spæde erfaringer fra DK. Kurset er et certificeringskursus, som giver ret til at afholde kurser efterfølgende.

Dette kursus ligger d. 17.-18. september, begge dage fra 9.00-16.00.

EFT parterapi – Højreaktive par og traumebehandling i parterapi

I denne workshop, der er åben for alle, som arbejder med par og familier, vil fokus være på at hjælpe terapeuten med at organisere og guide den terapeutiske samtale. Deltagerne vil gennem workshoppen opnå forståelse for, hvordan man skridt for skridt arbejder intrapsykisk med partnere med henblik på at opnå en kontakt mellem dem. Deltagerne lærer at støtte overlevere af traumer i at mobilisere mod til at række ud efter trøst og beskyttelse (spændinger mellem frygt og længsler), og hvordan man forbereder partnere på at være lydhøre (et fantastisk privilegium, men også et ekstraordinært pres for partneren til en overlever af traumer).

Deltagerne lærer at blive i processen, når klienter bliver aktiveret følelsesmæssigt, en normal og forståelig konsekvens af traume, og når vi, klinikerne bliver aktiveret.

Denne workshop lægger vægt på tre nøglefunktioner i arbejdet med følelsesmæssige ekkoer: Klinisk vurdering og identifikation af forskellige personlige og parforholdsmæssige faktorer, der påvirker klinisk beslutningstagning, nøgle-EFT-interventioner, der er centrale for at arbejde med følelser både intrapsykisk og interpersonelt, og hvordan man fremmer intrapsykisk og interpersonel arbejde. I denne workshop vil vigtigheden af ​​terapeutens evne til at følge op på og reagere på klientens nuværende øjebliks oplevelser, især ekstreme tilstande af reaktivitet, fremhæves. Deltagerne vil opnå viden om, hvordan man arbejder intrapsykisk for at kunne arbejde interpersonelt med henblik på at skabe kontakt mellem partnerne.

Praktiske informationer

Varighed:

1 dag: Kl. 10 – 16

2. og 3. dag: Kl. 9-16

4. dag: Kl. 9 – 15

Hvor:

København: Center for Familieudvikling, Østergade 5, 1. sal. 1100 København. K.

Forplejning:

Inden dagens program, tilbyder vi kaffe/the.

Deltagerne er selv ansvarlig for frokost.

I løbet af dagen er der adgang til kaffe/the, frugt og forfriskninger.

Pris og betaling

Pris:

Priserne varierer alt efter hvilken uddannelse det drejer sig om:

 • Externship træning: 10.500 inkl. moms
 • Core Skills Advanced – modul 1 og 2: 10.500 inkl. moms
 • Core Skills Advanced – modul 3 og 4: 10.500 inkl. moms
 • EFFT – familieterapi: 5.500 inkl. moms + inkl. manual
 • Self of the therapist: 5.500 inkl. moms

Ønsker du at deltage på det samme kursus to gange, kan du få 50 % rabat 2. gang. Skriv da en mail til kontakt@familieudvikling.dk og informer os herom.

Betaling:

 • Du kan betale uddannelsen med dankort, EAN-nummer eller bankoverførsel (tilsendt faktura).
 • Betaler du med dankort trækkes beløbet umiddelbart efter tilmeldingen er gennemført.
 • Betaler du via. EAN-nummer eller faktura har betalingen forfald 14 dage efter fakturadato.

Underviser

Jette Simon

Psykolog (cand.psych. aut.) og gæsteunderviser