Par-tjek-uddannelsen

Bliv kvalificeret og certificeret i at afholde konceptet Par-tjek. Du får mulighed for at tilbyde klienter et standardiseret koncept på kun to samtaler, som ifølge nyere dansk forskning har god effekt på parforholdstilfredsheden.

Efter uddannelsen vil du være bedre klædt på til at identificere folks parforholdsproblemer og til konkret at hjælpe dem videre. Et Par-tjek kan også bruges som et grundigt assessmentværktøj til parterapi. Det er brugbart uanset hvilken parterapeutisk metode, du anvender, da det giver information om parret, der er relevant at indhente i alle former for parterapi.

Som certificeret får du adgang til en digital platform, hvorudfra du kan sende spørgeskemaer til par. Når disse besvares, bliver der automatisk genereret en feedbackrapport til parret og en vejlederrapport til dig som terapeut.

Par-tjek-uddannelsen henvender sig særligt til terapeuter med godkendt uddannelse, psykologer og læger.

Et meget gennemarbejdet og stærkt funderet koncept, som jeg vil gøre brug af i flere forskellige sammenhænge.” Lene Tvilling, København

Baggrund for Par-tjek

Center for Familieudvikling har i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet udviklet Par-tjek. Par-tjek er et tilbud til par, der ønsker at styrke parforholdet og forbygge vanskeligheder. Både dansk og international forskning har påvist, at  Par-tjek har en positiv effekt på parforholdstilfredshed og intimitet i parforholdet.

Par-tjek er udviklet med inspiration fra det amerikanske koncept The Marriage Checkup, der er udarbejdet af professor James Cordova fra Clark University. I 2014 udkom et studie, som viste, at The Marriage Checkup havde positive effekter på en lang række områder, der vedrører trivslen i et parforhold (bl.a. oplevelsen af intimitet, tilfredshed og gensidig accept). Studiet er det hidtil bedst dokumenterede, og har konkret undersøgt effekten af at få lavet et årligt eftersyn af sit forhold. Professor Cordovas resultater peger også på, at et eftersyn både gavner par, som i forvejen har det godt sammen og par, der har mange problemer eller generelt er usikre på, om deres forhold skal vare ved.

På denne baggrund gennemførte Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling i 2013-2016 et forsøg, der afprøvede effekten af Par-tjek, når det blev tilpasset betingelserne i en almindelig dansk psykologpraksis. Målgruppen for forsøget var par med børn under 18 år, og forældrene rapporterede om alt fra “få” til “svære” vanskeligheder i deres forhold. Parrene modtog to Par-tjek med et års mellemrum. Forskningsprojektet er støttet af Ole Kirk’s Fond.

Efter det første Par-tjek viste der sig en signifikant positiv effekt på tre ud af fire mål for kvalitet i parforholdet, når Par-tjek-gruppen blev sammenlignet med kontrolgruppen. I løbet af året mellem de to Par-tjek dalede effekten, men steg så igen forud for det andet Par-tjek, og effekten endte med at være signifikant på alle mål (f.eks. tilfredshed med forholdet, intimitet og opmærksomhed) efter andet Par-tjek. Resultaterne er blevet offentliggjort i det amerikanske videnskabelige tidsskrift Journal of Consulting and Clinical Psychology.

 

Certificering

 • Når du har gennemført både grundmodulet og certificeringsmodulet på Par-tjek-uddannelsen bliver du certificeret Par-tjek-vejleder. Certificeringen giver dig ret til selv at afholde Par-tjek i Danmark.
 • For at blive certificeret skal du have deltaget i mindst 90 procent af undervisningen. Opfylder du ikke det kriterium, forbeholder vi os retten til at tilbageholde din certificering.
 • Certificering inkluderer vores Par-tjek-manual og adgang som professionel bruger til Par-tjeks IT-portal til en værdi af 1.995 kr./årligt.
 • Certificering dækker det første års licens til et ubegrænset antal rapporter. Ønsker man fortsat at være bruger af it-portalen, er der et årligt abonnementsgebyr på 1995 kr. inkl. moms, der dækker support, vedligehold samt udvikling af it-portalen.
 • Par-tjek er varenavnsbeskyttet. Man kan derfor ikke foretage et Par-tjek eller benytte dette navn, hvis ikke man er uddannet og certificeret Par-tjek-vejleder ved Center for Familieudvikling
 • Som certificeret er du forpligtet til at følge Par-tjek-manualen og de tilhørende procedurer. Center for Familieudvikling kan til enhver tid fratage en certificering, hvis en Par-tjek-vejleder ikke følger retningslinjerne, som beskrives i den indgåede Par-tjek-kontrakt.
 • Når et par henvender sig til en professionel for at få et Par-tjek eller komme i parterapi, kan du som Par-tjek-vejleder udsende spørgeskemaer, indkalde til samtale og trække en unik og personlig feedbackrapport til parret samt en vejleder-rapport til eget brug – alt sammen via It-portalen.

Jeg har en del gange nu været igennem korte uddannelsesforløb i CFF og oplever altid stor faglighed – praksisnært blandt med spændende teori samt humor og et uhøjtideligt miljø.” Janni N, Familieliv/par- & psykoterapeut, Svendborg Kommune

Alle kurser arrangeret af Center for Familieudvikling har høj kvalitet.” Jeanette Hein Klingest, Familieterapeut, Mindflex

 

Uddannelsens indhold

Uddannelsens første dag består i en grundig indføring i nyere parforholdsforskning og i de forskellige spørgeskemaer og rapporter som benyttes i Par-tjek. De efterfølgende dage er en kronologisk gennemgang af Par-tjek. Her vil der være en vekslen mellem undervisning, øvelse og diskussion.

Du vil modtage en omfattende manual, som kan støtte dig i afholdelsen af Par-tjek. Den kan også fungere som inspiration og hjælp, når du møder parforholdsproblemer i andet terapeutisk arbejde.

Du kan læse et lille uddrag af Par-tjek-manualen allerede nu

Praktiske informationer

Varighed

 • Par-tjek-uddannelsen forløber over to dage.
 • Undervisningen ligger typisk i tidsrummet 9.00-16.00.
 • Par-tjek-uddannelsen udbydes to gange årligt i København.

Hvor

København: Center for Familieudvikling, Østergade 5, 1. sal. 1100 København. K.

Forplejning

Inden dagens program, tilbyder vi kaffe/the og morgenbrød.
Vi spørger for frokost. Er du vegetar, tager vi højde for det.
I løbet af dagen er der adgang til kaffe/the, frugt og forfriskninger.

Pris og betaling

Pris

 • 7.995 kr. ekskl. moms. Dette inkluderer første års adgang til Par-tjeks IT-portal, hvorfra du udsender spørgeskemaer og trækker Par-tjek rapporter (værdi 2.000 kr)

Der kan opnås mængderabat, hvis du tilmelder flere fra samme arbejdsplads samtidig:

 • 10 % ved 4 eller flere tilmeldinger

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rabat bedes du skrive til kontakt@familieudvikling.dk

Betaling

 • Du kan betale uddannelsen med dankort, EAN-nummer eller bankoverførsel (tilsendt faktura).
 • Betaler du med dankort trækkes beløbet umiddelbart efter tilmeldingen er gennemført.
 • Betaler du via. EAN-nummer eller faktura har betalingen forfald en måned før uddannelsesstart.

 

Undervisere

Mattias Stølen Due

Direktør
Psykolog (cand. psych. aut.)

Tea Trillingsgaard

Psykolog, Ph.d. og lektor ved Aarhus Universitet (Cand. psych. aut)

Anne Vonger Kaas

Psykolog, cand.psych.aut. Specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi.
Afdelingsleder i Familieafdelingen.

Steen Kruse

Afdelingsleder, Aarhus, familieterapeut

Josephine Støjberg Kardyb

Psykolog (cand. psych.aut.)

Christina Ditlevsen

Psykolog (cand. psych. aut.) og specialist i psykoterapi

Anne Wiell

Psykolog (cand. psych. aut.)

Søren Møller Andersen

Psykolog (cand. psych.)