Stephanie Schönhoff

Autoriseret psykolog

Stephanie Schönhoff er autoriseret psykolog og uddannet parterapeut indenfor metoden EFT (emotionsfokuseret terapi). Hun har mange års erfaring som psykolog med terapi og undervisning som omdrejningspunkt, og hun blev ansat på Center for Familieudvikling i 2020. Stephanie har en stor del af sit arbejdsliv hjulpet familier, unge, voksne og par igennem store livskriser – særligt i forbindelse med tab, sygdom og udfordringer i parforholdet. 

Som terapeut er Stephanie optaget af de relationelle og eksistentielle udfordringer, vi som mennesker kan møde igennem livet. I mødet med det enkelte menneske, såvel som i mødet med par, bidrager hun til at kunne skabe meningsfulde forandringer ved at styrke følelsesmæssige forbindelser indadtil og relationelt. Stephanie har igennem de senere år specialiseret sig i parforholdets dynamikker og betydningen af disse for oplevelsen af mening, tryghed og trivsel i hverdagen. Derudover har Stephanie specialiseret sig i sorg og traumer samt det at være pårørende til én med kronisk eller livstruende sygdom. Hun beskæftiger sig i dag primært med parterapi, tvivlsrådgivning og undervisning af både par og fagprofessionelle. Stephanie er en del af Par- og Skilsmisseafdelingen hos Center for Familieudvikling i København.

”I det terapeutiske møde er jeg optaget af at skabe et trygt, indsigtsfuldt og tillidsvækkende rum, hvor der er plads til at gå på opdagelse i det, som du/I ønsker min hjælp til. Min tilgang er empatisk, ikke-dømmende og respektfuld, og det er vigtigt for mig, at alle føler sig hørt og forstået. Jeg bidrager med at få øje på og give indsigt i de mønstre, vi kan havne i med os selv og relationelt. Det ligger mig meget på sinde at hjælpe den enkelte til at opnå en større kontakt indadtil og kunne træde mere tydeligt og kærligt frem overfor sig selv og i relationen. Det er min erfaring, at når vi får en bedre forståelse og indsigt i os selv og vores partner i det terapeutiske rum, øges trygheden og trivslen i relationen.”