Afbudsregler ved terapi og rådgivning

Såfremt du/I bliver forhindret i at møde op til din/jeres aftale bedes du følge nedenstående retningslinjer:

Afbud skal sendes på mail til din psykolog senest kl. 12.00 dagen før den aftalte tid.

Du finder mailadresserne på psykologerne her

Meldes afbuddet senere end kl. 12.00 dagen før betales 50 % af taksten. Ved manglende fremmøde betales 100 % af taksten.

Ved sygdom:

Ved akut opstået sygdom bedes man kontakte sin psykolog på mail senest kl. 8.00 på dagen for den aftalte tid. Modtages sygemeldingen senere end kl. 8.00 betales 50 % af taksten. Ved udeblivelse betales 100 % af taksten.

Har du ikke mulighed for at sende en mail, kan du melde afbud på vores hovednummer
35 12 16 17 (i telefontiden: 10.00-14.00).