Afbudsregler ved familiesamtaler

Såfremt du/I bliver forhindret i at møde op til din/jeres aftale, bedes du følge nedenstående retningslinjer:

  • Afbud skal sendes på mail til din psykolog senest kl. 12.00 dagen før den aftalte tid. Meldes afbuddet senere end kl. 12.00 dagen før, betales 50 % af taksten. Ved manglende fremmøde betales 100 % af taksten.
  • Ved akut opstået sygdom bedes man kontakte sin psykolog på mail senest kl. 8.00 på dagen for den aftalte tid. Modtages sygemeldingen senere end kl. 8.00, betales 50 % af taksten. Ved udeblivelse betales 100 % af taksten.

Har du ikke mulighed for at sende en mail, kan du melde afbud på vores hovednummer 35 12 16 17 (i telefontiden: 10.00-14.00).