Børnenes trivsel – et fælles ansvar

Forældre kan ikke nødvendigvis samarbejde, selvom retten siger de skal. Læs CFF’s kronik i Jyllands-Posten.

Den eksisterende forældreansvarslov har skærpede krav om forældresamarbejde i tilfælde af skilsmisse. Selvom der ved indførelsen af selv samme lov var bred politisk enighed om, at forældrene skulle have faglig støtte til dette samarbejde, er der ikke lagt politisk handling bag disse ord – tilbuddene er alt for få.

I sidste ende går forældrenes konflikter ud over børnene. Mange skilsmissebørn mistrives, oplever koncentrationsbesvær i skolen og samtidig øges risikoen for, at børnene udvikler psykologiske og sociale problemer i deres barndom såvel som deres voksenliv.

Dårlig håndtering af brud har store omkostninger for samfundet. Det er derfor på tide, at der gives tilbud til børn såvel som voksne, som kan hjælpe dem til at håndtere den svære situation de står i og dermed give dem et udgangspunkt for at komme godt videre i tilværelsen.

Børns trivsel er vores fælles ansvar.

Læs hele kronikken her.