FN’s internationale familiedag

FN sætter internationalt fokus på familien.

I anledning af FN’s internationale familiedag vil vi gerne markere os med budskabet:

HUSK BØRN I SKILSMISSER

Center for Familieudvikling opfordrer beslutningstagere landet over til at sætte fokus på børns livsvilkår, når familien bryder op. Flere og flere børn må tilpasse sig en hverdag delt mellem mor og far – uden at vi i Danmark sætter ind med den nødvendige hjælp og støtte.

Læs pressemeddelelsen her