Forældretab rammer ekstra

Skilsmissebørn med alvorligt syge forældre har brug for særlig opmærksomhed.

Hvert tredje barn i Danmark oplever inden de er fyldt 18 år, at deres forældre er gået fra hinanden. En del af disse børn må desværre også opleve, at en far eller mor dør eller lever med alvorlig sygdom. Disse børn har brug for særlig opmærksomhed, siger centerleder og psykolog Annette Due Madsen til Kristeligt Dagblad:

‘Skilsmissebørn får en dobbeltsorg, når deres mor eller far dør eller bliver alvorligt syg. De kan nemlig blive meget alene om det projekt, det er at elske og sørge over den syge eller afdøde forælder’, siger hun og fremhæver, at det er vigtigt, at den anden forælder eller en anden nærtstående voksen får etableret et fortroligt forhold til barnet.

Hele artiklen blev bragt i Kristeligt Dagblad 18. august og kan også læses her