Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er en etableret terapiform, som er veldokumenteret over for især angst, depression og OCD. Forskning har vist, at kognitiv adfærdsterapi både har en positiv effekt på symptomerne og tilstanden her og nu og kan forebygge tilbagefald på længere sigt.

I kognitiv adfærdsterapi arbejder man på forskellige måder med at bryde en ond cirkel, hvor tanker bag forskellige situationer forstærker de negative følelser og uhensigtsmæssig adfærd.

Man lærer at udfordre tænkningen og finde alternative måder at se forskellige livssituationer på, samtidig med at man lærer at bryde destruktive mønstre og handle på nye måder.

Vi arbejder også med adfærdseksperimenter, der kan udfordre negative forudsigelser, og vi arbejder med forskellige måder, man ofte fejlfortolker situationer på. Det kan f.eks. handle om at se tingene sort-hvidt, eller at have katastrofetanker. Endelig arbejder vi også med den grundlæggende selvopfattelse, livsmønstre og leveregler. Alt sammen er vigtigt i terapien for at forebygge tilbagefald og for at finde nye veje videre frem.