Kurser styrker parforhold og skilte forældres samarbejde

Undervisning af forældre styrker forhold, forebygger konflikter og kan også forbedre samarbejdet efter en eventuel skilsmisse – til gavn for både de voksne og deres børn. En evaluering af satspuljeprojektet ’Parrådgivning 2010-2015’ viser, at både PREP-parkurser og KIFF-kurser for skilte forældre giver en oplevelse af bedre kommunikation og trivsel.

De fleste par indleder deres forhold med optimisme. Men mange erfarer efter et stykke tid, at de får så svært ved at balancere mellem børn, arbejde og partid, at det slider alvorligt på forholdet.

Nu viser evalueringerne efter 5,5 års satspuljeindsats, at mange konflikter – med menneskelige og økonomiske omkostninger til følge – kan forebygges med forholdsvis få midler. Center for Familieudvikling (CFF) har siden 2010 været ansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af satspuljeprojektet ’Parrådgivning 2010-13’, der siden blev forlænget til udgangen af 2015.

Over 4000 forældre har deltaget
Indsatsen har bestået i de forskningsbaserede PREP-parkurser og det PREP-inspirerede ‘Kursus i Fælles Forældreansvar’ (KIFF) til hhv. par og skilte. Begge tilbud har været rettet mod forældre med børn under 18 år og blev finansieret via satspuljen med 2,5 mio. kroner årligt i perioden 2010-2013. Der er i alt blevet afholdt 141 PREP-kurser og 55 KIFF-kurser, og på landsplan har over 4.000 forældre deltaget i projektet.
Forældre: Kurserne virker
Forældrene har besvaret en række spørgsmål vedr. deres vurdering af kursernes effekt og kvalitet. Resultaterne er nu samlet i to evalueringsrapporter. Her fremgår det bl.a., at:

• 70 procent af forældrene, der lever sammen som par, er ’helt enige’ eller ’enige’ i, at PREP-kurset har mindsket deres konfliktniveau.

• 63 procent af forældrene på PREP er ’helt enige’ eller ’enige’ i, at deltagelsen på kurset har haft positiv effekt på deres børns trivsel.

• 75 procent af de skilte forældre svarer, at de er ’helt enige’ eller ’enige’ i, at KIFF-kurset har givet dem bedre muligheder for selv at håndtere skilsmissen.

• 84 procent af de skilte forældre svarer, at de er ’helt enige’ eller ’enige’ i, at kurset har gjort dem bedre rustet til at støtte deres børn i brudprocessen.

Formand: Hjælpen skal sættes hurtigere ind
Skilsmisser er blandt de vigtigste årsager til depressioner og langtidssygemeldinger og udgør samtidig en alvorlig risiko for mistrivsel blandt de involverede børn. Omvendt viser undersøgelser også, at par, der lever i velfungerende forhold, har et sundere helbred, såvel fysisk som psykisk.

Formand for Center for Familieudvikling, psykolog Annette Due Madsen:

”Mange forældre søger desværre først hjælp, når de virkelig har store udfordringer. Den viden bør omsættes til handling, så der kan blive sat hurtigt ind med forebyggende offentlige tilbud tilpasset forskellige behov – det kunne for eksempel være et PREP-tilbud til førstegangsforældre, til forældre med sociale udfordringer, og til forældre med kronisk syge eller handicappede børn”.

Vigtigt med tilgængeligt tilbud for alle
Det har været en vigtig prioritet i satspuljeprojektet at gøre tilbuddet bredt tilgængeligt, og prisen for deltagelse har derfor været afhængig af forældrenes indkomst. Evalueringen viser, at halvdelen (49,6 %) af de deltagende forældrepar kommer fra gruppen med de laveste indkomster, mange har haft en mellemlang- eller videregående uddannelse, og efterspørgslen har været størst omkring de store byer.

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program og er udviklet på basis af over30 års forskning ved Denver University i USA, som Center for Familieudvikling samarbejder med. KIFF er udviklet af Center for Familieudvikling med inspiration fra bl.a. principperne bag PREP og erfaringer fra Norge.