Børnegruppeuddannelsen – børnehaven og indskolingen