Medicin

Mennesker med en psykisk lidelse må efter grundig vurdering også nogle gange behandles med medicin. Er du f.eks. ramt af en svær depression, kan man opleve, at relevant antidepressiv medicin kan fungere som en støtte, der giver større kræfter til at arbejde konstruktivt med sine udfordringer. Medicin vil kun blive ordineret efter grundige overvejelser og efter orientering om effekt og bivirkninger. Forløbet vil hele tiden blive evalueret, og ved afslutningen vil vores psykiater give vejledning om forebyggelse, eventuel fortsat medicinsk behandling og udtrapning.