Nye bogudgivelser til skilsmissefamilien

To nye udgivelser fra Dansk Psykologisk Forlag henvender sig til børn som oplever, at deres forældre går fra hinanden i aldersgrupperne 4-8 år og 9-13 år.

Bøgerne har også til hensigt at hjælpe venner og forældre med at snakke med børnene om forskellige temaer som relaterer sig til skilsmisse.

I bogens børnehistorier bliver man præsenteret for en række historier, som alle har et eller flere skilsmisserelaterede temaer, som følges op af en række vejledende spørgsmål, der gør det let for læseren at tale med børn om livet med forældre som er gået fra hinanden.

Børnehistorierne kan forhåbentlig give børn og voksne anledning til at snakke om, hvordan livet med skilte forældre er. Hvad tænekr og føler børn i forskellige situationer? Hvad tænker børnene selv kunne hjælpe, hvis mor og far er uvenner, hvis man føler skyld, hvis man savner osv.?

Skrives det i forordet til bogen for de 4-8årige – “Albert er skilt”.

I begge bøger er der en afsluttende del, der henvender sig til de voksne, der gerne vil støtte børn, der har det svært i en skilsmisse. Bogen kan bruges, uanset om man er forælder, pædagog, lærer eller en anden vigtig voksen i barnets liv.

Når de to nye bøger om skilsmisse sendes på gaden den 30. september har Center for Familieudvikling en finger med i spillet.

Psykologerne Else Marie Schmidt Andersen og Trine Hjorth Bønnerup fra centerets skilsmisseafdeling er medforfattere af begge bøger, og har bl.a. stort kendskab til feltet fra deres arbejde med samtalegrupper for børn og unge, hvis forældre er gået fra hinanden.

Læs mere om “Albert er skilt” og “Min skilte familie