Annette Due Madsen

Stifter, psykolog og chefkonsulent

Annette Due Madsen er uddannet lærer, psykolog og familieterapeut. Hun har en lang erfaring i arbejdet med par og familier gennem parterapi, rådgivning og undervisning. Ud over terapeutisk virksomhed holder Annette mange foredrag om familietemaer og emner, som omhandler bl.a. sorg, livshåb, livsmestring og ikke mindst det at have et barn med særlige behov. Annette har også udgivet artikler og bøger om relationelle forhold og har i over 23 år skrevet hver fredag i Kristeligt Dagblads brevkasse ”Spørg om livet” sammen med sin mand. Annette har endvidere siddet i Børnerådet i seks år.

Annette var i 2004 stifter af Center for Familieudvikling efter inspiration fra Samlivssenteret ved Modum Bad i Norge, hvor hun og hendes mand boede og arbejdede i fem år, mens deres børn var små. I mere end 12 år var Annette direktør for Center for Familieudvikling, og hendes store lidenskab har hele vejen været at skabe et sted, hvor mennesker kan få hjælp til at styrke deres relationer. Hun arbejder ud fra devisen om, at forholdet til vores nærmeste er noget af det allervigtigste for mennesker, og at børn er dybt afhængige af, hvordan atmosfæren er i deres hjem, og hvordan deres forældre har det indbyrdes. Annette har set det som et stort samfundsmæssigt sundhedsområde at skabe muligheder for at få inspiration, næring og hjælp til at skabe gode, trygge familier. Hendes terapeutiske virke, foredragsvirksomhed og formidling er båret af ønsket om at give en håndsrækning til de voksne, der kan bidrage til tryghed og trivsel for børn.