Elli Kappelgaard


Autoriseret psykolog

Elli Kappelgaard har siden 2022 været psykolog hos Center for Familieudvikling. Førhen har Elli igennem en årrække arbejdet som klinisk psykolog og foredragsholder, og hun har solid erfaring med at tale med unge og voksne, der er ramt af stress og udbrændthed, angst, depression og kriser – f.eks. identitetskriser, kulturelle udfordringer i forbindelse med bl.a. udstationeringer eller eksistentielle kriser relateret til sygdom og livsændringer. Elli har beskæftiget sig en del med temaer som vrede, skam, sorg, lavt selvværd, perfektionisme og pårørendeproblematikker. Desuden har Elli særligt dygtiggjort sig på det kliniske religionspsykologiske felt. Elli tilbyder samtaleforløb og supervision på dansk og engelsk, og hun har stor undervisningserfaring. Hun er en del af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi hos Center for Familieudvikling i København.

”Det er vigtigt for mig at møde mennesker med åbenhed, respekt og en nysgerrighed på det, der er vigtigt for den, jeg taler med. Jeg er altid på udkig efter sprækker af håb og anvender gerne metaforer, litteratur, billeder, eller hvad der giver mening for den enkelte. Jeg er særligt optaget af, hvordan vi som mennesker både kan opleve meningstab og meningsfylde, når vi får det svært. Min erfaring er, at nogle oplever at kunne trække på deres værdier, livssyn og evt. tro/spiritualitet i krisetider, mens andre oplever, at det tværtimod kan øge byrden eller være en del af problemet. For rigtig mange er det en blanding af de to. Det vil jeg gerne gå på opdagelse i sammen med det enkelte menneske, hvis det ønskes. Jeg arbejder ud fra en bred terapeutisk og ressourcefokuseret tilgang og trækker på systemiske og narrative, kognitive og eksistentielle metoder og tilgange alt efter, hvad der giver mening for den enkelte klient.”