Elli Kappelgaard


Psykolog (cand.psych.aut).

Elli har arbejdet som klinisk psykolog og foredragsholder i en årrække og har solid erfaring med at tale med personer med stress og udbrændthed, angst, depression og kriser som f.eks. identitetskriser, kulturelle udfordringer bl.a. i forbindelse med udstationeringer eller eksistentielle temaer i forbindelse med sygdom og livsændringer. 

Hun har beskæftiget sig en del med temaer som vrede, skam, sorg, lavt selvværd, perfektionisme og pårørendeproblematikker.

”Det er vigtigt for mig at møde mennesker med åbenhed og respekt og en nysgerrighed på det, der er vigtigt for den, jeg taler med. Jeg er altid på udkig efter sprækker af håb og anvender gerne metaforer, litteratur, billeder eller hvad der giver mening for den enkelte.
Jeg er særligt optaget af, hvordan vi som mennesker både kan opleve meningstab og meningsfylde, når vi får det svært. Min erfaring er, at nogle oplever at kunne trække på ens værdier, livssyn og evt. tro/spiritualitet i krisetider, mens andre oplever, at det tværtimod kan øge byrden eller være en del af problemet. Rigtig mange oplever en blanding af de to. Det vil jeg gerne gå på opdagelse i sammen med det enkelte menneske, hvis de ønsker det.”

Elli har derfor dygtiggjort sig særligt på det religionspsykologiske felt.

Elli arbejder ud fra en bred terapeutisk og ressourcefokuseret tilgang og trækker på systemiske og narrative, kognitive og eksistentielle metoder og tilgange alt efter, hvad der giver mening for den enkelte klient. 

Elli tilbyder samtaleforløb og supervision på dansk og engelsk og har stor undervisningserfaring.