Heidi Sophia Kyhl

Overlæge, speciallæge i psykiatri, ph.d. og kognitiv terapeut

Heidi er psykiater i vores afdeling Psykiatri og Eksistens. Heidi har mange års erfaring inden for psykiatrien samt inden for psykoterapi. Hun har en to-årig uddannelse som kognitiv terapeut, samt er uddannet indenfor psykodynamisk terapi. Hun har arbejdet både med individuelle samtaler, gruppeterapi samt samtaler med par og pårørende. Hun har tidligere været ansat som overlæge på Rigshospitalet og har også arbejdet på bl.a. Psykiatrisk Center Glostrup. Ved siden af sit arbejde i psykiatrien er hun internationalt ansvarlig for en nødhjælpsorganisation.

’Jeg har erfaring med udredning, diagnostik og behandling indenfor psykiatrien. Jeg har arbejdet bredt inden for mange områder af psykiatrien og har særligt interesse for stress-relaterede tilstande, angst og depression. I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i såvel den psykiske som eksistentielle del af lidelse afhængig af den enkeltes behov og derfra samarbejder jeg med den enkelte om at komme ind i en god udvikling. På den måde kommer behandlingen, også selv om den er kortvarig, til at række ud i fremtiden, og giver den enkelte mulighed for at leve et mere autentisk og rigt liv med andre. Jeg prioriterer at samarbejde med andre faggrupper for at få den bedste kvalitet i behandlingen.

De sidste fem år har jeg været ansvarlig for en international nødhjælpsorganisation og har som et led i det besøgt bl.a. flere lande i Afrika, Sydamerika og Asien. Jeg har derfor fået særlig viden om tværkulturelt og tværreligiøst samarbejde og har også erfaring med de udfordringer organisering og drift af arbejde i forskellige kulturer giver. Ligesom jeg gennem arbejdet har fået erfaring med at støtte og hjælpe familier og enkeltpersoner med de udfordringer, der er ved at leve og arbejde internationalt.’