Jørgen Due Madsen

Overlæge og speciallæge i psykiatri, specialist i psykoterapi og supervision

Jørgen Due Madsen er overlæge, speciallæge i psykiatri og specialist i psykoterapi og supervision. Han har på frivillig basis været med til opbygningen af Center for Familieudvikling fra starten af i 2004, og siden 2009 har han været ansat med henblik på faglig opbygning af Center for Psykiatri og Eksistens, som i dag er en afdeling under Center for Familieudvikling.

Jørgen har en omfattende psykiatrisk og psykoterapeutisk uddannelse og erfaring i psykodynamisk og kognitiv terapi både individuelt og i gruppe, ligesom han har langvarig erfaring med eksistentiel terapi og familiebehandling. Han har udgivet artikler og bøger om psykiatriske og eksistentielle spørgsmål, og sammen med sin hustru, Annette Due Madsen, har han i snart 25 år skrevet hver fredag i Kristeligt Dagblads brevkasse ”Spørg om Livet”. Jørgen er en del af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi hos Center for Familieudvikling i København.

“Jeg har mere end 35 års erfaring med psykiatrisk behandling. I alle årene har jeg været optaget af at lytte til, respektere og finde veje og hjælp til mennesker, som er ramt af livsomstændigheder eller forskellige slags traumer, og som mærker angstens mange afskygninger eller depressionens mørke. Det er vigtigt for mig at give rum til spørgsmål, tanker og følelser, som måske ikke har kunnet få udtryk så mange andre steder, herunder de eksistentielle spørgsmål om tro og mening, livet og døden.

Jeg har tidligere været overlæge i Hillerød og på Ballerup Psykiatrisk Center. Størst indtryk og inspiration fik jeg ved fem års ansættelse på det diakonale psykoterapisygehus Modum-Bad i Norge, hvor familieperspektivet var prioriteret i behandlingen. Det var også her, jeg fik indblik i og interesse for at arbejde med tryghed og trivsel for mennesker, som var udstationerede i udlandet, uanset om de var alene eller sammen med familien. I den sammenhæng har jeg været afsted på faglige rejser til flere lande i Afrika og Asien, og jeg har talt med et stort antal mennesker både før, under og efter en udstationering.”