Maria Techow

Psykolog (cand.psych. aut). Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi. Afdelingsleder i Psykiatri & Eksistens.

Maria er leder af vores afdeling for Psykiatri og Eksistens og har en specialistuddannelse i klinisk psykologi. Hun har lang erfaring med kognitiv adfærdsterapi, både individuelt og i gruppe til mennesker med depression, tvangstilstande og personlighedsforstyrrelser. Maria arbejder også med skematerapi og eksistentiel terapi. Før hendes tid på CFF arbejdede Maria som psykolog på Psykiatrisk Center Ballerup og har derudover mange års erfaring som foredragsholder.

“Jeg har mange års terapierfaring, særligt med behandling af angst, depression, OCD og livskriser, men ikke to mennesker er ens, og jeg er optaget af at møde den enkelte og sammen med den enkelte at forstå såvel livshistorie, som de relationer, den enkelte har, og de værdier den enkelte bygger sit liv på. Jeg har en særlig opmærksomhed på den enkeltes styrker og ressourcer,og ønsker at få dem i spil i mødet med det svære i livet. I terapien hos mig er nærvær, værdighed og respekt grundelementer.
Gennem mange år har jeg fulgt udstationerede familier, før, under og efter deres ophold i udlandet og har derfor særligt kendskab til både de styrker og de udfordringer den enkelte, en familie, et parforhold og børnene får med sig i kølvandet på en udstationering. Jeg arbejder for både på organisationsplan, samfundsplan og for den enkelte at skabe trivsel før, under og efter udstationering.”