Rikke Kann Rose

Autoriseret psykolog

Rikke Kann Rose er autoriseret psykolog og har været tilknyttet Center for Familieudvikling siden 2022. Igennem de sidste 10 år har Rikke samarbejdet med par, forældre, børn og familier med fokus på at skabe tryghed i de nære relationer. Hun har mange års erfaring med behandling, undervisning og udvikling af forebyggende indsatser på børne- og familieområdet. Rikke er uddannet i Par-tjek og har en efteruddannelse i Mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og familier. Derudover har Rikke en særlig viden om, hvordan traumer påvirker parforhold, familieliv og børns udvikling. I sit møde med par tager hun afsæt i Emotionsfokuseret terapi (EFT), hvor hun er optaget af at hjælpe par og familier til en fælles forståelse og håndtering af de reaktioner og samspilsmønstre, der kan spænde ben for en god kontakt. På Center for Familieudvikling afholder Rikke desuden børnegrupper for børn med skilte forældre samt børnegruppeuddannelse for fagprofessionelle. Rikke er en del af Par- og Skilsmisseafdelingen hos Center for Familieudvikling i København.

”Jeg arbejder grundlæggende for at understøtte tryghed og forståelse i de betydningsfulde relationer, der er afgørende for vores udvikling og trivsel. Jeg tror på, at vi som mennesker altid har gode grunde til at handle, som vi gør, og at vores handlegrunde må forstås i konteksten af vores livserfaringer og udviklingssammenhænge. Jeg tror samtidig, at de selvbeskyttelsesstrategier, vi udvikler som svar på livets udfordringer, af og til kan fjerne os fra den kontakt og tilknytning, vi længes imod. I mit samarbejde med par og familier ønsker jeg at skabe et trygt og omsorgsfuldt rum, hvorfra det kan blive muligt sammen at kigge på, hvilke mønstre vi kan blive fanget i, og undersøge, hvad der nogle gange kan blokere for, at vi opnår den relation, vi ønsker.”