Søren Marcussen

Diplomuddannelse i psykologi, psykoterapeut og projektleder. Leder af Par-og Skilmisseafdelingen i København.