Søren Marcussen

Seniorkonsulent, underviser og familiebehandler. Har en pædagogisk diplom i psykologi

Søren holder samtaler med især skilte forældre, og du møder ham ofte som underviser på både Videre efter skilsmissen (KIFF) -kurser, parkurser (PREP) og vores faguddannelser. Derudover holder han jævnligt foredrag om både parforhold og skilsmisse. Søren er i gang med en uddannelse som psykoterapeut.

“I mit arbejde støtter jeg forældre, der oplever krise og udfordrende livsomvæltninger før, under eller efter en skilsmisse. Jeg er især optaget af, at forældre i skilsmisse gennemgår en brudproces, der er så skånsom som mulig for både dem selv og deres børn. Det er vigtigt for mig, at I som forældre oplever at få skabt et samarbejde omkring jeres børn, som I begge kan være i, og som fungerer godt set fra børnehøjde.”