Søren Marcussen

Seniorkonsulent, underviser og familiebehandler. Har en pædagogisk diplom i psykologi