Steen Kruse

Psykoterapeut, par- og familieterapeut. Leder af Par-og Skilmisseafdelingen i Aarhus.