Afbudsregler

Såfremt du/I bliver forhindret i at møde op til din/jeres aftale bedes du følge nedenstående retningslinjer.

Afbud
Skal sendes på mail til din psykolog senest kl. 12.00 dagen før den aftalte tid.

Meldes afbuddet senere end kl. 12.00 dagen før betales 50 % af taksten.

Ved manglende fremmøde betales 100 % af taksten.

Ved akut opstået sygdom
Bedes man kontakte sin psykolog pr. mail  senest kl. 8.00 på dagen for den aftalte tid.

Modtages sygemeldingen senere end kl. 8.00 betales 50 % af taksten

Ved udeblivelse betales 100 % af taksten

For afbud

Send en mail til den psykolog, som du har en aftale hos.

Du finder mailadresserne her

En aflysning er modtaget også selvom vi ikke får mulighed for at bekræfte modtagelsen, ved f.eks. at skrive eller ringe tilbage.

Har du ikke mulighed for at sende en mail, kan du melde afbud på vores hovednummer 35 12 16 17 (i telefontiden: 10.00-14.00).

Det er muligt at ændre aftalte samtaletidspunkter. Gør man det kort tid før den aftalte samtaledag, må man forvente, at der kan gå flere uger, før man får en ny samtale.