Spørgeskemaer til TCK grupper

På denne side finder du spørgeskemaer, som du bedes udfylde forud for dit barns deltagelse i TCK børnegruppe. Har du flere børn, der er tilmeldt, udfyldes skemaerne for hvert barn. Når skemaerne er udfyldt bedes du uploade dem nederst på denne side. Skemaerne sendes direkte via en sikker forbindelse og bliver udelukkede behandlet af en børnegruppeansvarlig i dit barns gruppe. Vær opmærksom på, at dele af skemaet skal udfyldes af forældrene, mens andre dele skal udfyldes af barnet selv. Dette står markeret tydeligt i skemaet. Foruden skemaerne beder vi dig underskrive en samtykkeerklæring og uploade denne nedenfor. Har du flere børn tilmeldt kan du nøjes med en samtykkeerklæring, hvor alle børnenes navne skal fremgå. Spørgeskemaerne måler trivsel, kulturtilpasning, selvopfattelse og mestring. Der kan være spørgsmål, der virker enten irrelevante eller problemfokuserede, men det er fordi vi til dels anvender standardiserede spørgeskemaer, der er designet til at måle trivsel/mistrivsel i en hvilket som helst børnegruppe.

OBS: Skemaerne kaldet SDQ kan ikke udfyldes elektronisk, men skal printes, udfyldes og uploades eller medbringes ved den første gruppesamling.

Nogen vil få  en fejlmelding om at ‘dokumentet skal uploades i wordformat’. Se bort fra denne og tryk indsend.

Børn i aldersgruppen 6-10 år:

• SDQ skema 6-10
• Spørgeskema-6-10

Børn/unge i aldersgruppen 11-17 år:

• SDQ 11-17
• Spørgeskema 11-17

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at kontakte Cecilie Malmgaard Jensen på cma@familieudvikling.dk

UPLOAD AF SPØRGESKEMA

  • Slip fil her eller
    Accepterede filtyper: docx, Maks. filstørrelse: 256 MB.
      Skal uploades i Wordformat