Tænk i forebyggelse på FN’s internationale familiedag

I anledning af FN’s internationale familiedag opfordrer vi danske politikere til at tænke i forebyggende indsatser på familieområdet.

Mere end hvert tredje barn oplever inden de fylder 18 år, at far og mor går fra hinanden. Det er ofte en stressende og smertelig proces, som skaber bekymringer og udfordringer for både voksne og børn.

Men mange brud kan forebygges. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og en ny evaluering fra Center for Familieudvikling.

En forebyggende indsats i form af læring og støtte kan ruste forældre til at samarbejde bedre og forebygge nedbrydende kommunikation i parforholdet.

Psykolog og leder af Center for Familieudvikling, Annette Due Madsen udtaler:

”Vi er som samfund vant til at tænke i forebyggelse, når det gælder vores fysiske sundhed. Samme tænkning bør vi have omkring vores psykiske trivsel. Vi ved fra både forskning og erfaring, at det har særdeles stor betydning for vores evne til at fungere i hverdagen, at vi lever godt sammen med vores nærmeste. Derfor bør man fra politisk side prioritere indsatser, der forebygger konflikter i parforholdet”

Læs vores pressemeddelelse her