Hvad siger deltagerne?

Om at være på kurset “Viden og redskaber til arbejdet med par”

“Uddannelsen har helt klart medvirket til at skærpe mit faglige fokus

Gry Midjord er behandler hos Novavi, der er Danmarks største leverandør af alkoholbehandling. Sammen med sine kollegaer tog hun faguddannelsen ”Viden og redskaber til arbejdet med par”, som afholdes af Center for Familieudvikling. Og det har styrket hendes faglige praksis på et vigtigt område. I sit arbejde møder hun nemlig ofte mennesker, som har brug for mere end alkoholbehandling. De har også brug for professionel hjælp til at tage hånd om parrelationen.  

Var der noget i uddannelsen, der gjorde særligt indtryk på dig? 

”Ja, det var der. Vi kender måske billedet af, at vi i et parforhold taler fra hver vores ø. Der kan dog ske det, at vi som par ser noget forskelligt, når vi betragter udfordringer i parforholdet fra hvert vores perspektiv. Vi begynder måske at misforstå hinanden, eller vi kommer til at kæmpe om, hvem der ser det ”rigtige”, når vi har en diskussion.

På uddannelsen fik jeg et konkret billede på noget af det. Jeg kunne godt lide illustrationen med et ottetal, der ligger ned, hvilket også kendes som et evighedstegn. Det blev for mig et billede på de negative mønstre i parforholdet, vi alle kan havne i, og som risikerer at fortsætte – billedligt talt i det uendelige – hvis vi ikke får taget hånd om det. 

Trækker man en streg gennem ottetallet, kan det minde om et isbjerg, som er skåret over af en havoverflade. I et parforhold er alt over vandet det, vi siger højt og kommunikerer gennem vores reaktioner, mens det under vandet er de tanker og følelser, vi holder for os selv. Det interessante bliver, når par vover at kigge på, hvad der sker under vandet og begynder at forstå hinandens bevæggrunde og ”dyb”. 

Netop den proces kan jeg hjælpe par til at tage hul på. Jeg har før gerne villet tage den samtale, og nu synes jeg, jeg har fået et sprog for, hvad der sker hos par – både på overfladen og under overfladen. Jeg har fået et overblik over, hvordan jeg kan spørge ind til de reaktioner, følelser, tanker og mønstre, som er på spil i parforholdet. Jeg synes i det hele taget, det er blevet nemmere at tale struktureret med par om disse ting, fordi jeg selv har fået en model at tage afsæt i.”   

Hvad kan du særligt bruge i dit daglige arbejde?

”Jeg arbejder terapeutisk i forvejen, og nogle af de ting, jeg blev præsenteret for på uddannelsen, arbejder jeg allerede med. For mig var det rart at blive ”stivet lidt af” og få nogle begreber for det, jeg gør. Det medvirkede til at forsimple noget meget komplekst. Jeg har selv kompleksiteten for øje, og nu kan jeg tage udgangspunkt i en mere simpel model. 

Jeg fik i det hele taget virkelig mange guldkorn med mig. Sætter jeg mig ned og kigger på mine noter fra uddannelsen inden en parsamtale, så skærper det min opmærksomhed og mit fokus. Det gør, at jeg bedre kan stille skarpt på, hvad der kan gå galt mellem to mennesker, der ønsker at have en nær relation, og hvordan jeg kan hjælpe dem videre.”

Vil du anbefale uddannelsen til andre?

”Jeg vil helt sikkert anbefale den. Det var en dejlig overskuelig uddannelse. Taget i betragtning at det var tre dage med tætpakket program om et komplekst emne, så formåede underviserne at formidle det på en let – og næsten legende – måde og overvejende ved hjælp af gode slides undervejs. 

Det var også videnstungt noget af det, der blev formidlet, hvilket jeg selv godt kan lide. Uddannelsen har helt klart medvirket til at skærpe mit faglige fokus. En klar anbefaling herfra.”