Hvad siger deltagerne?

Om at være på kurset “Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre”

“Jeg kan gå foran i et landkort af kaos”

Af Puk Farup-Bjerregaard, Familiekonsulent i Gladsaxe Kommune.

De sidste par måneder har jeg stået overfor flere forældrepar, som var på vej til at blive skilt, eller familier hvor skilsmissen var en realitet, og de måske stod i en højkonflikt skilsmisse. Jeg er egentlig uddannet par- og familieterapeut, og jeg kunne godt se, at der var noget hos de skilte familier, der adskilte sig. Her var der nogle døre, der skulle lukkes – ikke åbnes – og jeg kunne mærke, at jeg manglede redskaber til at møde familierne på en bedre måde.

Der er rigtig meget fra kurset ’Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre’, jeg kan bruge. Noget af det, jeg tager med mig, er, at jeg nu kan stå stærkere sammen med de skilte forældre og bedre kan oversætte: Hvad er det, der sker? Som guide kan jeg gå foran i et landkort af kaos, og jeg kan hjælpe de skilte forældre til ikke at føle sig alene eller forkerte. Jeg kan give dem plads til, at det er okay, at de føler og tænker, som de gør – at det er en naturlig del af processen.

Tidl. deltager på Viden og Redskaber til arbejdet med skilte forældre

På kurset blev der brugt et billede af, at der i en skilsmisse er forskellige huse. Der er de primære huse, som er børns trivsel og forældrenes samarbejde, hvilket er de vigtigste formål at styrke. Og så er der det sekundære hus, som er den enkelte forælders individuelle proces og bearbejdning. Dét billede er bestemt noget, jeg vil tage med mig. Til hverdag arbejder jeg i Gladsaxe Kommunes Familiesupporten, der er et forebyggende tilbud for familier med børn i alderen 0-8 år.

Helt konkret kan jeg i samtaler med skilte forældre sige: ’Nu er vi i dét hus, og så arbejder vi med det, og så kan vi bagefter gå over i det næste hus og tage hånd om det’. Det vil være en hjælp til at kunne skille tingene ad. F.eks. ved at pege på, at forældresamarbejdet efter en skilsmisse ikke kan fungere, hvis den enkelte forælder ikke får taget hånd om sin egen proces først.

Vigtigst af alt føler jeg nu, at jeg bedre kan hjælpe skilte forældre frem til, at de får sagt farvel til hinanden som partnere eller ægtefolk – men ikke til hinanden som forældre. Det gør, at jeg kan stå tydeligere med mit budskab, som er, at vi skal holde fokus på børnene og styrke deres trivsel.


“Jeg ville ønske, jeg havde deltaget på kurset før”

Af Maria, Socialrådgiver hos Mødrehjælpen.

Grunden til at jeg ønskede at deltage på kurset ’Viden og redskaber til arbejdet med skilte forældre’ er, at jeg til daglig arbejder i Holdepunkt, Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning for gravide og forældre, hvor jeg tager imod opkald. Her omhandler 66% af opkaldene spørgsmål om skilsmisser eller relaterede undertemaer såsom samværsordninger eller bopæl. Størstedelen af mine opkald er derfor fra skilte forældre, der står i en krise. 

Som socialrådgiver er jeg megagodt klædt på til at rådgive dem i praktiske og juridiske spørgsmål, men jeg manglede en nuance mere. Nemlig en forståelse for, hvad det vil sige at være en skilt familie og et større kendskab til de følelsesmæssige konsekvenser, der kan følge med en skilsmisse. 

Tidl. deltager på Viden og Redskaber til arbejdet med skilte forældreJeg kan bruge meget fra kurset. Underviserne kom f.eks. med nogle tal for og gav eksempler på, hvordan børn egentlig klarer sig efter en skilsmisse. De fortalte, at i de tilfælde hvor forældresamarbejdet er godt, så viser undersøgelser, at børnene kan komme til at trives igen, og de klarer sig faktisk ret godt. Præcis sådan noget vil jeg sige videre til de forældre, jeg taler med i vores telefonrådgivning. Jeg kan dele noget evidensbaseret, som kan berolige forældrene – men også opmuntre dem til at arbejde for et bedre samarbejde efter skilsmissen. De er stadig forældre, og de skal stadig kunne samarbejde af hensyn til børnene. 

Efter dette kursus vil jeg være ekstra fokuseret på at vise forældrene endnu mere omsorg. Det har jeg altid gjort, men fremover vil jeg gøre mere ud af at anerkende, at det virkelig er en svær situation at stå i, når man bliver skilt, og at det også kan være svært på den anden side af en skilsmisse. 

Jeg har tidligere været ansat som myndighedsrådgiver i kommunalt regi, og jeg sidder med en følelse af: Bare jeg dog havde deltaget på kurset dengang. På det tidspunkt sad jeg med nogle højkonflikte skilsmissesager, som jo findes i alle kommuner, og hvor er det guld værd med den information, vi har fået på kurset disse dage. Jeg synes faktisk, at alle myndighedsrådgivere, som sidder i en familieafdeling, skulle deltage. 

Læs mere om “Viden og redskaber til arbejdet med skilte familier”.

Læs om uddannelsen her