Vigtigt med en ny samlet skilsmissemyndighed

Socialdemokratiet vil oprette en familiedomstol så alle sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær afgøres ét sted.

På Jyllandsposten.dk kan du læse direktør Michael Gylling Nielsens kommentar til Socialdemokratiets politiske udspil.

… der er ingen tvivl om, at det er en god idé at samle skilsmissemyndigheden i én og samme instans – for familiernes udfordringer hænger uløseligt sammen.

At samle området vil give større overskuelighed og tryghed for familierne – der jo ofte kæmper med krise og store livsomvæltninger, især på det tidspunkt, hvor de skal i kontakt med systemet. Og det vil sikre en mere nuanceret baggrundsviden blandt de dommere, der skal træffe sårbare og smertefulde beslutninger på vegne af børn og deres voksne.

Skriver Michael Gylling Nielsen – og fortsætter:

Når det er sagt, er jeg til gengæld ikke spor sikker på, at dommere er de bedste til at løse konflikter, der i langt højere grad handler om menneskelige relationer end om kold jura.

Læs hele indlægget her