Vores Parforhold skal styrke familiers trivsel

Vores Parforhold er en ambitiøs strategi til styrkelse af parforholdet og familiens trivsel. Bag indsatsen står Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet, som giver inspiration og hjælp til, hvordan par kan bevare tilfredsheden i parforholdet til gavn for både voksne og børn.

Vores Parforhold giver adgang til viden, små film, podcasts, konkrete redskaber og meget mere – alt sammen baseret på forskning og virkelige menneskers historier. Det hele er samlet på hjemmesiden voresparforhold.dk og gør inspiration til parforholdet mere lettilgængelig.

Her kan du f.eks.:
• tage et Par-tjek, som giver en rapport over styrker og udfordringer i dit parforhold.
• lytte til podcasten ‘Vores Parforhold’, der tager fat på de vigtigste temaer i et parforhold.
• ringe til den anonyme rådgivningslinje Partelefonen.
• tilmelde dig Parguiden og få mails med inspiration.
• se små film og få konkrete redskaber til parforholdet.

Pas på parforholdet – for børnenes skyld

Vores børn fortjener en god og tryg opvækst, men i hverdagens trummerum og travlhed kan vi komme til at overse noget af det, der har størst betydning for vores børns trivsel og udvikling – nemlig parforholdet. Relationen til vores partner er ikke alene afgørende for, om vi voksne har det godt. Det er også den vigtigste forudsætning for, at vi kan skabe en tryg familie uden for mange konflikter, som er det, vores børn har allermest brug for.

Det er dog ikke altid nemt at få parforholdet til at fungere, når der kommer børn til verden. Undersøgelser viser, at hver femte dansker oplever at være i et belastet parforhold, og at konflikterne i særlig grad stiger, når man får børn.

Samtidig viser studier, at økonomiske og geografiske barrierer gør, at mange par ikke får søgt kvalificeret hjælp til parforholdet i tide. Den hjælp, de fleste kender til, er parterapi, men det kan være både dyrt, tidskrævende og svært at nå i en hektisk hverdag.

Forebyggende hjælp til forældrepar

Det digitale landskab, som Vores Parforhold indeholder, afspejler en ambition om at give forældrepar let adgang til gratis inspiration og viden om parforholdet.

”Ambitionen med Vores Parforhold er at inspirere og rådgive forældre med hjemmeboende børn, og her kan et let første skridt til hjælp være digitalt og baseret på selvhjælp. For selv om alle par har unikke ting, der holder dem sammen, så er problemstillinger i parforholdet ofte ret ensartede, og der findes relevant viden om, hvordan man håndterer dem,” siger Tea Trillingsgaard.

Som leder af forskningsenheden for par- og familieforskning ved Aarhus Universitet står Tea Trillingsgaard i spidsen for en forskergruppe, der undersøger, hvorvidt en tidlig forebyggende indsats kan styrke familiers trivsel på sigt.

En kommunalt forankret indsats

Vores Parforhold giver desuden hjælp til par, som har flere konflikter eller vanskeligheder, og som har brug for længerevarende og mere terapeutisk hjælp for at komme godt videre. Dette sker i et samarbejde med fire af landets kommuner og rulles i første omgang ud som et gratis tilbud til forældre i Gentofte, Mariagerfjord, Syddjurs og Ikast-Brande Kommune.

Det er dog forventningen, at hele indsatsen kan udbredes til flere danske kommuner og ultimativt til udlandet på sigt.

”Parforholdet hører til det vigtigste og vanskeligste i tilværelsen. Derfor har vi alle brug for inspiration fra tid til anden, hvis vi skal lykkes med det. Vi ser store perspektiver i at udbrede mere viden på dette område, så endnu flere kan passe på parforholdet – til gavn for familier og børns trivsel,” udtaler Mattias Stølen Due, direktør for Center for Familieudvikling.

Hvis din kommune er interesseret i at høre mere om et evt. samarbejde, så kontakt direktør Mattias Stølen Due

Kort om Vores Parforhold:

  • Universet blev lanceret 1. marts 2023 som en forebyggende indsats, der har til formål at styrke familiers trivsel.
  • Vores Parforhold vil frem til 31. januar 2025 være et gratis tilbud til samboende forældre med hjemmeboende børn i Gentofte, Mariagerfjord, Ikast-Brande og Syddjurs Kommune – de første fire samarbejdskommuner.
  • Er man borger i en anden kommune, vil man også kunne få glæde af inspirationen på voresparforhold.dk, ligesom man kan lytte til podcasten ‘Vores Parforhold’, der findes på Spotify og i Apples podcast app.
  • Vores Parforhold er udviklet af nonprofit-organisationen Center for Familieudvikling i et samarbejde med Aarhus Universitet med lektor Tea Trillingsgaard i spidsen og med støtte fra Samfonden.
  • Læs meget mere på voresparforhold.dk