De første resultater: ’Vores Parforhold’ styrker familiers trivsel

Indsatsen Vores Parforhold leverer et lettilgængeligt eller digitalt tilbud til 11 familier, for hver gang kommunen leverer et mere intensivt tilbud til 1 familie. En ny midtvejsevaluering fremlægger de første resultater af indsatsens effekt – og det lover godt for børn og voksnes trivsel i familien.

”Indsatsen Vores Parforhold bygger på en stepped care model. Med det følger, at forældrepar får adgang til parforholdshjælp på tre forskellige niveauer alt efter behov. Det er en model, vi er de første til at afprøve blandt børnefamilier i verden,” siger Mattias Stølen Due, direktør for Center for Familieudvikling.

”Noget af det mest interessante og håbefulde ved denne model er, at de rigtige par får hjælp til selvhjælp – og at den ser ud til at have en god effekt på familiens trivsel. Samtidig sikrer modellen, at de par, som har brug for mere hjælp i form af parterapi, får tildelt dette,” nævner Mattias Stølen Due.

I samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet lancerede Center for Familieudvikling for godt et år siden Vores Parforhold med det formål at styrke børn og voksnes trivsel i familien. Siden 1. marts 2023 har forældrepar i fire danske samarbejdskommuner – Mariagerfjord, Ikast-Brande, Syddjurs og Gentofte Kommune – haft gratis adgang til indsatsen.

Lektor Tea Trillingsgaard fra Aarhus Universitet har fulgt virkningen af Vores Parforhold i de fire samarbejdende kommuner. På baggrund af det første års undersøgelser kan hendes forskningsenhed pege på flere positive resultater, som for nyligt er blevet præsenteret ved en midtvejsevaluering.

”I tråd med vores forventning hjælper vi 11 ud af 12 forældrepar med digitaliserede og lettilgængelige indsatser på det, vi kalder Step 1 og Step 2. Vores midtvejsanalyser indikerer desuden, at indsatserne på Step 2 og Step 3 resulterer i bedre konflikthåndtering, et forbedret forældresamarbejde og en større trivsel i parforholdet. Afgørende er det, at vi i høj grad når vores målgruppe, som er samboende forældrepar med et højt konfliktniveau eller lav trivsel i parforholdet,” udtaler Tea Trillingsgaard.

Hun peger samtidig på modellens økonomiske potentiale, som skal vurderes i lyset af de eksisterende kommunale udgifter på skilsmisseområdet og de foreløbige målopnåelser, hvor 11 ud af 12 forældrepar får hjælp til selvhjælp. Dette før den kommunale del af indsatsen på Step 3 i form af parterapi, som er mere ressourcekrævende.

”Der er tale om midtvejsanalyser, og vi tager forbehold for, at tallene kan ændre sig i takt med, at dataindsamlingen færdiggøres i løbet af det kommende år. Vi er dog meget tilfredse med de foreløbige resultater, som indikerer, at Vores Parforhold er i stand til at levere en tidlig, virksom og økonomisk bæredygtig løsning til forældrepar,” siger Tea Trillingsgaard og fortsætter:

”En skalerbar strategi til at forebygge og nedbringe konflikt i børnefamilier er ikke før afprøvet herhjemme eller internationalt. Potentialet for – i dansk og international sammenhæng – at skabe banebrydende resultater i praksis og forskning er derfor betydeligt.”

Også direktøren for Center for Familieudvikling er begejstret for den fremlagte midtvejsevaluering.

”Resultaterne peger i en meget opløftende retning. Desuden oplever vi en stor opmærksomhed for denne indsats fra både politisk hold, andre organisationer og medier. Det er særligt glædeligt, at nye kommuner viser interesse for at indgå i et samarbejde, hvilket opmuntrer os til at skalere Vores Parforhold til langt flere – og i sidste ende til samtlige kommuner. Det lover godt for børn og voksnes trivsel i familien,” udtaler Mattias Stølen Due.


Læs mere om Vores Parforhold i denne artikel bragt i Kristeligt Dagblad (bag betalingsmur).

Ønsker du en oversigt over de forskellige tilbud på Step 1, Step 2 og Step 3 i Vores Parforhold, finder du det her.

Ved interesse for at høre mere om indsatsen og mulighederne for et samarbejde, kan der rettes henvendelse til direktør for Center for Familieudvikling, Mattias Stølen Due: msd@familieudvikling.dk