Få hjælp til livskriser, tro og eksistens

Når livet bliver vanskeligt, og vi mister fodfæste på grund af et tab, konflikter eller andre udfordringer, og når vi mærker bekymringen, angsten og de depressive følelser, står spørgsmålene ofte i kø: Hvordan får jeg det bedre? Hvad skal jeg gøre? Hvorfor og hvordan skal jeg leve? Også livets store spørgsmål kan komme i spil og give anledning til smertefulde eller overraskende spørgsmål: Hvorfor er vi her? Hvor går vi hen? Er der en mening? Har jeg en tro, der hjælper mig, eller er troen med til komplicere mit liv?

En livskrise opstår ofte i relationen til vores medmennesker og omgivelser. Ofte er det en kombination af indre og ydre hændelser, der fører til livskrisen.

Krisen kan bringe os et sted hen i os selv, som vi ellers aldrig ville have besøgt. Krisen kan give os nye indsigter og pege på værdier og et livsgrundlag, der er mere holdbart. Krisen er også tvetydig og kan give dybe sår, som er svære at hele. Derfor er det meget vigtigt at få god støtte og faglig hjælp undervejs, så livet kan leves videre måske på en lidt anden og mere realistisk måde.

Hos Center for Familieudvikling har du mulighed for at tale med en psykolog, psykiater eller familiebehandler, som selv har et kristent livs- og menneskesyn.

Ved behov for akut behandling, kontaktes psykiatrisk skadestue eller egen læge.