Færøske skoler vil fokusere mere på børn i skilsmisser

Fagpersoner fra samtlige skoler på Færøerne uddannes i disse dage til at afholde grupper for børn, der kæmper følelsesmæssigt med effekterne af mor og fars skilsmisse. Det er Center for Familieudvikling, der står bag børnegruppe-uddannelsen, som nu udbredes til Færøerne. 

Alle skolebørn på Færøerne kan fremover få adgang til en gruppe for børn med skilte forældre. Det bliver muligt, fordi repræsentanter fra samtlige skoler på Færøerne nu opnår certificering som børnegruppeledere.

”Det fantastiske er, at alle sundhedsplejersker, som arbejder i skoleregi, samt lærere og andre relevante fagpersoner, har tilmeldt sig denne firedages uddannelse. Når de er uddannet børnegruppeledere, giver det mulighed for, at alle færøske skolebørn med skilte forældre kan deltage i en børnegruppe i deres lokale miljø,” udtaler Vígdis Skorheim.

Børnegruppeuddannelse Færøerne

Hun er direktør for den færøske nonprofit-organisation MEA (Huset for familieudvikling), og hun står bag initiativet til at udbrede børnegruppekonceptet på Færøerne.

”De nye børnegruppeledere kan være med til at skabe et forum, hvor børn kan snakke om deres følelser, tanker og oplevelser knyttet til en skilsmisse. Og børnene kan gøre det sammen med andre børn, som går igennem det samme,” siger Vígdis Skorheim.

Hun glæder sig over, at Færøernes Børne- og Uddannelsesminister, Djóni Nolsøe Joensen, deltager en af uddannelsesdagene og viser interesse for dette nye tilbud på Færøerne.

Børnegruppeuddannelse Færøerne

Den brede repræsentation af deltagere med tilknytning til skoleverdenen sikrer, at der fremover kan formidles et ensartet tilbud til alle skolebørn på Færøerne. De i alt 30 fagpersoner kommer siden til at arbejde i makkerpar – en skolelærer og en sundhedsplejerske sammen – når der skal afholdes gratis børnegruppeforløb.

”Hvor det herhjemme virker til, at vi bliver bedre og bedre til at tale om skilsmissen, er det ikke indtrykket, at det er helt så udbredt, at man spørger ind til det i en færøsk sammenhæng,” udtaler Sinne Pedersen, som er underviser på børnegruppe-uddannelsen sammen med sin kollega, Else Marie Schmidt Andersen.

Børnegruppeuddannelse Færøerne

Til daglig arbejder de begge som psykologer hos Center for Familieudvikling. Det er denne nonprofit-organisation, der står bag udviklingen af børnegruppeforløb for børn med skilte forældre, som i dag udbydes på en lang række skoler rundt omkring i Danmark. I disse dage varetager de to psykologer undervisningen på Færøerne.

”Det færøske samfund er et mindre samfund, og det kan give en oplevelse af, at alle kender alle. Derfor er folk måske mindre tilbøjelige til at fortælle, hvordan det står til derhjemme, ligesom man afholder sig fra at spørge ind til andre. Det er en del af bevæggrunden for at opstarte børnegrupper på Færøerne: At vi klæder fagpersoner på til at kunne tale med børn om de her ting,” siger Else Marie Schmidt Andersen fra Center for Familieudvikling.

”I en børnegruppe kan børn få lov til at opdage, at der er andre børn, der har det ligesom dem. De får måske gode idéer fra de andre børn til at håndtere de ting, der kan være svære i en skilsmisse, og de kan få øje på alt det, de allerede mestrer,” fortæller Else Marie Schmidt Andersen.

”I en børnegruppe kan børnene opdage alt det, de har til fælles. Men fællesskabet kan også rumme, at børnene har forskellige oplevelser af en skilsmisse. Vores erfaring er, at det kan styrke det enkelte barn at dele noget sårbart med andre, der kender til det, og samtidig få en arena, hvor man bliver del af et godt fællesskab. Det kan gruppen tilbyde,” siger Sinne Pedersen fra Center for Familieudvikling.

Børnegruppeuddannelse Færøerne
FAKTA:
  • Det er nonprofit-organisationen Center for Familieudvikling, der står bag udviklingen af gruppeforløb for børn med skilte forældre, som i dag udbydes på en lang række danske skoler og institutioner.
  • Omtrent 500 lærere og andre fagfolk er i løbet af de seneste fem år blevet certificeret til at afholde børnegrupper i Danmark.
  • Fremover vil dette tilbud om børnegrupper også være tilgængeligt på færøske skoler.
  • Læs mere om Center for Familieudviklings børnegruppe-uddannelse her