CFF arbejder forskningsbaseret

Center for Familieudvikling samarbejder tæt med danske og internationale forskere og praktikere. Vi har tætte samarbejdsrelationer med forskere på Aarhus Universitet, Københavns Universitet samt forskningsinstitutioner i USA, Norge og Holland. Vores indsatser udvikles på basis af dokumenterbare resultater. Gennem oplysning, kurser og terapi styrker vi familier, parforhold og forældresamarbejdet efter en skilsmisse. Og vi uddanner fagfolk til at videregive vores viden lokalt, dér hvor de selv arbejder med mennesker.