“Hvad betyder det for børnene?”

Når sammenbragte familier vælger løsningen “living apart together”

I juli har Berlingske interviewet centerleder Annette Due Madsen omkring, hvilke konsekvenser det kan have for børnene, når man vælger en alternativ familiekonstruktion.

Helt konkret tales der om sammenbragte familier, hvor partnerne vælger at leve hver for sig – ofte af hensyn til børnene.

» Det er på alle måder godt for barnet, at de voksne tager udgangspunkt i barnets tarv og har respekt for, at barnet har andre følelser og andre reaktioner end en selv. Børnene er jo ikke forelskede som en selv, men har brug for tid til at finde sig selv i en ny virkelighed. Derfor råder vi folk til ikke at flytte sammen med deres nye partner for hurtigt.

Udtaler Annette Due Madsen i interviewet.

Læs hele interviewet her