Peter Daniel Fogh Nielsen

Peter Daniel Fogh Nielsen er underviser og EFT-psykoterapeut (emotionsfokuseret terapi). Ved siden af sin stilling i Børne- og Ungdomspsykiatrien, hvor han arbejder med at forbedre samarbejdet mellem psykiatri og kommune, er Peter tilknyttet Center for Familieudvikling som konsulent, hvor han har terapier hver torsdag. 

I de seneste 23 år har Peter arbejdet for at fremme trivsel for børn, unge og voksne gennem ansættelser i privat og offentligt regi. Som mangeårig familieplejekonsulent har han arbejdet med børn, som er anbragt udenfor hjemmet, og sideløbende superviseret plejeforældre. Arbejdet med udsatte børn har givet Peter en specialiseret viden om, hvordan vi som voksne kan skabe trygge og udviklende rammer for børn og unge. Med en uddannelsesmæssig baggrund som lærer har Peter desuden en bred erfaring med undervisning. Som tidligere ansat på Center for Familieudvikling har Peter brugt sine formidlingsmæssige evner til at undervise fagfolk, par, forældre samt børn og unge. Peter har ledet grupper for børn af skilte forældre, ligesom han har uddannet fagfolk i at facilitere børnegruppeforløb på skoler og i institutioner. 

Som emotionsfokuseret psykoterapeut tilbyder Peter samtaleforløb for par og enkeltpersoner. Med fokus på tryghed i kontakten støtter Peter mennesker til, at de i deres eget tempo kan undersøge og udtrykke det, som opleves vanskeligt.  

”Når du kommer i et samtaleforløb hos mig, vil terapien tage udgangspunkt i den emotionsfokuserede metode. Et centralt udgangspunkt for denne terapiform er, at følelser fortæller os, hvad der er vigtigt for os. De informerer os om, hvad vi har brug for, og de hjælper os med at finde ud af, hvad vi skal gøre for at få vores længsler opfyldt. Mange gemmer dog også på helt andre erfaringer. Nogle fortæller om følelser, der overvælder og forvirrer, hvilket gør det vanskelig at finde vej. Andre fortæller, at de ikke har kontakt til følelser i det hele taget, og at livet opleves tomt og til tider meningsløst. Begge tilstande er smertefulde at befinde sig i, og for mange kan det være startskuddet til at opsøge terapi.      

Som emotionsfokuseret terapeut er udgangspunktet, at du er ekspert i dit liv, mens jeg er ekspert i, hvordan vi kan undersøge, hvad der står i vejen for, at du kan bruge dine følelser til at navigere i tilværelsen. I terapien hjælper jeg dig primært med to ting: At finde eller genfinde en tydeligere og stærkere forbindelse til dig selv og at udtrykke dig på måder, som øger dine chancer for at blive mødt i de behov, du har.

Hvis I kommer som par, vil jeg hjælpe jer med at afdække de samspilsmønstre, som er mest opslidende, og som måske kan gøre jer i tvivl om, hvorvidt I er de rette for hinanden. Målet er med min hjælp at komme bag det, der sker i jeres konflikter, så I får en større forståelse for, hvad der sker hos jer hver især og i jeres samspil. Min erfaring er, at når det sker, kan der skabes en dyb forbundethed, som frigør større kærlighed og frihed i parrelationen. Som ægtemand gennem 28 år og som far til tre vil I – udover en fagligt velfunderet terapeut – møde et menneske, der kender til mange af de smertefulde sider, som livet også kan vise sig fra.” 

Annette Due Madsen

Annette Due Madsen er uddannet lærer, psykolog og familieterapeut. Hun har en lang erfaring i arbejdet med par og familier gennem parterapi, rådgivning og undervisning. Ud over terapeutisk virksomhed holder Annette mange foredrag om familietemaer og emner, som omhandler bl.a. sorg, livshåb, livsmestring og ikke mindst det at have et barn med særlige behov. Annette har også udgivet artikler og bøger om relationelle forhold og har i over 23 år skrevet hver fredag i Kristeligt Dagblads brevkasse ”Spørg om livet” sammen med sin mand. Annette har endvidere siddet i Børnerådet i seks år.

Annette var i 2004 stifter af Center for Familieudvikling efter inspiration fra Samlivssenteret ved Modum Bad i Norge, hvor hun og hendes mand boede og arbejdede i fem år, mens deres børn var små. I mere end 12 år var Annette direktør for Center for Familieudvikling, og hendes store lidenskab har hele vejen været at skabe et sted, hvor mennesker kan få hjælp til at styrke deres relationer. Hun arbejder ud fra devisen om, at forholdet til vores nærmeste er noget af det allervigtigste for mennesker, og at børn er dybt afhængige af, hvordan atmosfæren er i deres hjem, og hvordan deres forældre har det indbyrdes. Annette har set det som et stort samfundsmæssigt sundhedsområde at skabe muligheder for at få inspiration, næring og hjælp til at skabe gode, trygge familier. Hendes terapeutiske virke, foredragsvirksomhed og formidling er båret af ønsket om at give en håndsrækning til de voksne, der kan bidrage til tryghed og trivsel for børn.