Tilbud til konfliktfyldte familier

‘Sammen om Børnene’ er en unik hjælp til højkonflikte skilte familier. Tilbuddet er gratis og løber over 8 gruppegange.

Jeres børn deltager i børnegruppen (4-17 år) og I forældre deltager i forældregruppen. Begge grupper bliver afholdt af terapeuter med relevant faglig baggrund og bred erfaring på skilsmisseområdet.

‘Sammen om børnene’ er et udviklingsprojekt, der løber fra 2019-2022 som er støttet af Socialstyrelsens midler til forebyggende indsatser på området for børn og unge. Projektet er et tilbud til hele den skilte familie, hvor der arbejdes på at reducere forældrekonflikter og øge trivsel hos både børn og forældre. Projektets effekt bliver evalueret af VIVE.

OBS: ’Sammen om Børnene’ holder pause i 2022, mens vi arbejder på at udbrede metoden til andre af landets behandlingsinstitutioner. Vi håber meget at få mulighed for at tilbyde ’Sammen om Børnene’ i løbet af 2023.

Hvis du er interesseret I at deltage, er du velkommen til at henvende dig ved at sende en mail til os

Psykologer og terapeuter

Mathias Rolskov Jakobsen

Psykolog (cand.psych.)

Sinne Pedersen

Psykolog (cand.psych. aut.)

Søren Marcussen

Diplomuddannelse i psykologi, psykoterapeut og projektleder. Leder af Familieafdelingen i København.