Optagelseskriterier

Ansøgere med en relevant videregående uddannelse og/eller omfattende erfaring med at arbejde med par vil komme i betragtning til uddannelsen. Det er eksempelvis psykologer, terapeuter, jordemødre, sundhedsplejersker, pædagoger og socialrådgivere.

Vi lægger vægt på, om du har erfaring med at formidle eller undervise.

Ved optagelse på uddannelsen forventes du at have læst en faglig artikel samt PREP-grundbogen ’Kæmp for kærligheden’, som begge bliver sendt til dig inden kursusstart. Begge dele er inkluderet i prisen.

Center for Familieudvikling ønsker – og er forpligtet til – at sikre og bevare PREP-konceptets kvalitet. Det gør vi især gennem grundig undervisning af nye PREP-ledere og løbende evaluering. PREP-kursusledere forpligter sig derfor til at indsende evalueringsskemaer og kursuslederrapporter til Center for Familieudvikling efter hvert afholdt kursus.