Om grupperne

Hvorfor deltage i en TCK-børnegruppe?

Alle børn har brug for at føle, at de ikke er alene med svære tanker og følelser. Når børn vender tilbage til Danmark efter at have boet i udlandet, er de blevet ”Third Culture Kids” (TCK). En opvækst som TCK vil for de fleste børn og unge være berigende men også give anledning udfordringer og en ofte vanskelig tilpasningsproces, når barnet vender tilbage til Danmark. Erfaringer har vist, at børn og unge har rigtig god gavn af at dele oplevelser og følelser med jævnaldrende i en lignende situation.

Gruppen giver et frirum til at lufte de tanker og bekymringer, som man måske ikke har lyst til at dele med forældre eller danske jævnaldrende. Gruppen kan give barnet en oplevelse af at høre til, samt give støtte til at finde rundt i dets oplevelser, tanker og følelser omkring livet som TCK, og en forståelse for, at disse er helt normale.

De [gruppelederne] bringer nogle ting op, som man normalt ikke ville tale om – og som jeg måske blot ville gå alene med.”

Jeg har fået nogle nye venner som forstår mig på en måde som ingen andre gør.”

– Tidligere gruppedeltagere

Aldersgruppe og datoer

København:

Gruppen er fyldt.

Ny gruppe starter august 2023.

Praktiske informationer

Pris:

Via en bevilling fra Ole Kirk’s Fond er børnegruppen gratis.

Sted:

København: Center for Familieudvikling, Østergade 5 (Strøget), 1. sal, 1100 København K.

Aarhus: Center for Familieudvikling Aarhus, Søndergade 10, 2.sal, 8000 Aarhus C.

Tilmelding

København: Er du interesseret i at dit barn skal deltage i en børnegruppe, så send en mail til psykolog: Maria Techow

 

Dit barn skal deltage i en børnegruppe for Third Culture Kids:  
  • For at møde andre børn man kan snakke med om at have boet i et andet land
  • For at dele glæder og udfordringer ved at finde sig tilrette i Danmark
  • Fordi børnegrupper kan lette overgangen fra livet i udlandet til et dansk
  • Fordi vi ved, at børn har stor gavn af at spejle sig i andre børn i en lignende situation, da de hermed føler sig mindre ensomme og unormale med deres tanker og følelser
Gruppen har været et godt fortroligt rum, hvor børnene har kunnet dele oplevelser, frustrationer og sorger på en konstruktiv måde.”
Vores datter er blevet udstyret med nogle værktøjer til at tackle hverdagen i Danmark bedre, for eksempel overfor skole og nye venner.”
– Forældre til tidligere gruppedeltagere

Gruppeledere i Aarhus

Tina Kruse

Børnegruppeleder TCK gruppe

Steen Kruse

Psykoterapeut, par- og familieterapeut. Leder af Familieafdelingen i Aarhus.