Hjælp til angst

Det er normalt at reagere med angst. Angsten kan hjælpe os med at klare vanskelige eller farlige situationer. Det er din angst, der sørger for, at du springer til side, hvis du ser en bil, der nærmer sig med stor hast. Og det er angsten, der kan forberede dig til kamp, hvis du møder en stor udfordring. Men i sin negative form kan angst blive for voldsom, eller den kan opstå, uden at der er nogen reel fare. Her bliver den meget forstyrrende og kan give store vanskeligheder.

Op mod 10 procent af os har på et eller andet tidspunkt i vores liv behov for hjælp på grund af angst.

Angstens symptomer kan være forskellige og meget ubehagelige, men de er ikke farlige.

De mest almindelige fysiske angstsymptomer er vejrtrækningsbesvær, spændinger (trykken) og smerter i brystet, svimmelhed, snurren i fingrene, hjertebanken, muskelsmerter, hovedpine, rystende hænder, følelse af varme eller kulde, svedudbrud, mundtørhed, uklart syn, synkebesvær, halsen ’snører’ sig sammen, kvalme, uro i maven.

Når man er angst, er hovedet fyldt med bekymrede tanker og følelser. Man har ofte svært ved at koncentrere sig og tænke rationelt. Undertiden kredser tankerne om bestemte problemer, men ofte drejer de sig om selve angsten og ikke mindst de fysiske symptomer. Angsten kan vise sig i forskellige former: Panikangst, fobier, generaliseret angst eller socialangst.

Angst behandling

Forskning har vist, at kognitiv adfærdsterapi, individuelt eller i en gruppe, både har effekt på selve angstlidelsen og kan forebygge tilbagefald på længere sigt. I kognitiv adfærdsterapi arbejder man med at mestre sine angsttanker og bryde angstcirklen. Man lærer at tackle de fysiske angstsymptomer på en hensigtsmæssig måde, så de efterhånden aftager, samtidig med at man arbejder med de bagvedliggende angsttanker og følelser, der ofte udløser angstsymptomerne.

Du kan læse mere om angst her.

Angst behandling – Bestil en tid

Ønsker du hjælp til behandling af angst, kan du udfylde vores skema i boksen til højre.

Ved behov for akut behandling, skal du kontakte psykiatrisk skadestue eller egen læge.