Depression, angst og OCD

Er du ramt af depression, angst, OCD eller en anden psykisk lidelse? Så er vi klar til at hjælpe dig. Depression, angst og OCD er psykiske lidelser, der kan ramme os alle. Forskning og behandlingsmæssige erfaringer viser, at terapi kan have en god effekt inden for alle tre områder og kan forebygge tilbagefald på længere sigt. Vi tilbyder kognitiv adfærdsterapi såvel som andre terapeutiske metoder alt efter den enkeltes udfordringer og behov.

Når symptomer på depression, angst og tilbagevendende tvangstanker belaster, eller invaderer dagligdagen, er der nogle vigtige områder at fokusere på. Det kan være psykoterapi og i nogle tilfælde relevant medicin sammen med støtte til at tage godt vare på sin egen krop og bevare de gode relationer.

Det er vigtigt ikke at gå alene med de mørke tanker og det slidte sind, specielt hvis der opstår håbløshed og tanker om døden. Det er derfor meget vigtigt at søge hjælp, fordi det er er svært at gå med et indre mørke alene, og fordi der er gode behandlingsmuligheder, så livet igen kan leves.

Vores tilgang

Center for Familieudvikling møder jævnligt mennesker, der for en tid har svært ved at se nuancerne i livet, fordi de kæmper med depression, angst, OCD, stress, udbrændthed, livskriser eller problemer i deres nærmeste relationer.

Vi er meget optaget af ikke alene at behandle, men også at være nærværende som medmennesker. Vi ønsker at møde det hele menneske og at give plads til både individuelle problemstillinger, udfordringer i relationer og dybere samtaler om værdier, identitet, tro og eksistens.

Bestil en tid

Udfyld felterne via formularen i boksen. I formularen kan du vælge, om du ønsker tid hos en psykolog eller psykiater, og om du ønsker videokonsultation.

For at vi bedst muligt kan vurdere, hvordan vi kan hjælpe dig, bedes du udfylde formularen i boksen. I løbet af en uge, vil du høre fra én af vores psykologer/psykiatere med tilbud om en tid eller andet forslag til videre hjælp.

Ved behov for akut behandling, skal du kontakte psykiatrisk skadestue eller egen læge.

Behandlingsområder

Depression

Depression er en psykisk sygdom, som kan ramme alle. Omkring 3-5 procent af den danske befolkning har en behandlingskrævende depression.

Karakteristisk for depression er et betydeligt nedsat stemningsleje, trist humør og træthed. Manglende lyst og interesse hører også til kernesymptomerne. Mange oplever også en ændring i hukommelse, koncentration, overblik, appetit, søvn og lysten til sex, og alle disse symptomer medvirker til en følelse af ikke at slå til.

Denne følelse smitter af på hele ens tankegang, så tankerne i højere grad end normalt får en negativ farve. Alle mennesker har i en vis grad anlæg for denne form for tænkning, men hos en deprimeret bliver den automatiske negative tænkning mere udtalt. Flere deprimerede kan opleve så stor frustration og håbløshed, at de ikke synes, at livet er værd at leve. Derfor er det meget vigtigt at søge behandling.

Centralt i behandlingen af depression arbejder vi ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi med at bryde depressionens onde cirkel – i første omgang ved hjælp af aktiviteter og afledning, og her efter ved at arbejde med den automatiske negative tænkning. Igennem forløbet lærer man at udfordre tænkningen og finde alternative forklaringer og måder at se forskellige livssituationer på. Vi arbejder også med mere grundlæggende leveregler, livsmønstre og grundantagelser.

Er depressionen dybere og langvarig kan supplerende medicinsk behandling også være en god hjælp sammen med terapi. Dette kan tilbydes som del af den øvrige behandling i afdelingen.

 

Angst

Det er normalt at reagere med angst. Angsten kan hjælpe os med at klare vanskelige eller farlige situationer. Det er din angst, der sørger for, at du springer til side, hvis du ser en bil, der nærmer sig med stor hast. Og det er angsten, der kan forberede dig til kamp, hvis du møder en stor udfordring. Men i sin negative form kan angst blive for voldsom, eller den kan opstå, uden at der er nogen reel fare. Her bliver den meget forstyrrende og kan give store vanskeligheder.

Op mod 10 procent af os har på et eller andet tidspunkt i vores liv behov for hjælp på grund af angst.

Angstens symptomer kan være forskellige og meget ubehagelige, men de er ikke farlige.

De mest almindelige fysiske angstsymptomer er vejrtrækningsbesvær, spændinger (trykken) og smerter i brystet, svimmelhed, snurren i fingrene, hjertebanken, muskelsmerter, hovedpine, rystende hænder, følelse af varme eller kulde, svedudbrud, mundtørhed, uklart syn, synkebesvær, halsen ’snører’ sig sammen, kvalme, uro i maven.

Når man er angst, er hovedet fyldt med bekymrede tanker og følelser. Man har ofte svært ved at koncentrere sig og tænke rationelt. Undertiden kredser tankerne om bestemte problemer, men ofte drejer de sig om selve angsten og ikke mindst de fysiske symptomer. Angsten kan vise sig i forskellige former: Panikangst, fobier, generaliseret angst eller socialangst.

Forskning har vist, at kognitiv adfærdsterapi, individuelt eller i en gruppe, både har effekt på selve angstlidelsen og kan forebygge tilbagefald på længere sigt. I kognitiv adfærdsterapi arbejder man med at mestre sine angsttanker og bryde angstcirklen. Man lærer at tackle de fysiske angstsymptomer på en hensigtsmæssig måde, så de efterhånden aftager, samtidig med at man arbejder med de bagvedliggende angsttanker og følelser, der ofte udløser angstsymptomerne.

Du kan læse mere om angst her.

 

At leve med OCD er at leve med tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Det vil sige tanker, som er tilbagevendende og opleves pinagtige eller frastødende, og som man forsøger at få til at forsvinde uden held. Tvangshandlingerne kan for eksempel bestå i at skulle følge et bestemt vaskeritual, at skulle tælle alting eller at skulle gøre overdrevent rent for, at der ikke skal ske noget forfærdeligt.

Handlingerne har ét formål: De skal sikre, at angst og bekymringer forsvinder, eller at de slet ikke er der. Ofte kan man selv se det overdrevne i handlingerne, men man tør ikke løbe risikoen ved at lade være. Men alle ved, at det kun varer kort. Alt for hurtigt vender angsten tilbage, og der er brug for endnu flere ritualer, for at angsten skal forsvinde. For hvad nu hvis…?

Tilstanden kan ikke alene være pinagtig, men også meget besværlig, fordi ritualerne kan fylde mange timer op hver dag. OCD-lidelsen er kaldt den skjulte lidelse, fordi mange skjuler tanker og handlinger for selv de nærmeste af frygt for, hvad andre vil tænke.

Risikoen for at udvikle OCD i løbet af livet er 1-3 procent. Det gør OCD til den fjerde hyppigst forekommende psykiske lidelse næst efter enkeltfobier, misbrug og depression.

Behandling med især kognitiv adfærdsterapi har givet gode resultater. Behandlingen fokuserer i høj grad på, at man støttes i at tackle angsten og ubehaget bag tankerne samt at trodse tvangshandlingerne og ritualerne ved netop at udsætte sig for det, man frygter. Angst og ubehag kan langsomt forsvinde af sig selv, hvis man kan udholde angsten længe nok. Men det kan være svært, og man kan ikke holde op med at udføre ritualerne lige på én gang, så bliver angsten for stor. I behandlingen trænes man trin for trin med en række teknikker til at stoppe med ritualerne, hvilket gør, at angsten og ubehaget kan overvindes, og tvangstankerne og tvangshandlingerne gradvist mindskes. Dette, kombineret med et fokus på tankerne bag tvangstankerne, har vist sig at være en effektiv behandlingsform.

Hvis ens OCD har været der gennem længere tid, er for omfattende eller for svær at overvinde, kan medicinsk behandling være et vigtigt supplement og kan tilbydes som del af den øvrige behandling i afdelingen.

 

Har du brug for psykiatrisk behandling? Hos Center for Familieudvikling kan du uden henvisning få tid hos en af vores psykiatere. Vi tilbyder psykiatrisk behandling i både København og Aarhus, og med langt kortere ventetid end du typisk oplever andre steder.

Depression, angst, OCD og andre psykiske lidelser kan ramme os alle, og skulle det ske for dig, står vi klar til at hjælpe.  Når symptomerne på ovenstående belaster eller invaderer dagen, er der nogle vigtige områder at fokusere på. Det kan være psykoterapi og i nogle tilfælde relevant medicin kombineret med støtte til at tage vare på sin egen krop og bevare de gode relationer. Vi tilbyder kognitiv adfærdsterapi såvel som andre terapeutiske metoder alt efter, hvad du har brug for.

Ved behov for akut behandling skal du kontakte psykiatrisk skadestue eller egen læge.

Behandlingsforløb

Vi tilbyder individuel terapiforløb – alt efter den enkeltes behov. Vi opstarter også løbende gruppebehandling for voksne, der lider af depression, angst eller tvangstanker. Før første samtale er du velkommen til at henvende dig på telefon eller mail og kort redegøre for dit ønske om behandling.

Behandlingsforløbet har tre faser:

1 – Udredning

Hvis dine udfordringer falder inden for vores behandlingsområde, og vi vurderer, at det vil være relevant for dig at gå i behandling hos os, sender vi dig et spørgeskema, hvor du kan fortælle mere uddybende om dig selv og din problemstilling. I de fleste tilfælde beder vi dig udfylde et ekstra spørgeskema, der kan ’måle’ graden af depression, angst eller OCD. Vi sender dig et link til spørgeskemaerne, der ligger på en sikker side på hjemmesiden, hvorfra du kan udfylde skemaerne, og vi kan se svarene før første samtale.

Det vil være en god ide at have været hos egen læge før din første samtale hos os, så du har været igennem et grundlæggende lægetjek, fået tage relevante blodprøver mv., sådan at dit fysiske helbred er undersøgt før opstart af behandlingsforløb hos os.

Ved første samtale møder du den psykolog eller psykiater (eller begge), der kommer til at følge dig. Vi tager udgangspunkt i spørgeskemaerne og får afklaret, hvad der har udløst din tilstand, sårbarhedsfaktorer, symptomer og diagnose. Herefter lægger vi en behandlingsplan i samarbejde med dig. For nærmere afklaring af diagnose, problemstillinger og forskellige personlighedsfaktorer kan vi tilbyde yderligere udredning med personlighedstest.

Testene kan være med til at give et bredere billede af dig som person, måske afklare en diagnose og give et mere tydeligt billede af udfordringerne. De kan også give et indblik i forskellige forhold, der kan virke som styrker eller svagheder for dig.  Den viden hjælper os til at fokusere på områder, der kan have særlig relevans for netop dig og dit behandlingsforløb.

2 – Behandling

Behandlingen kan omfatte individuel terapi, medicin, gruppebehandling og/eller parterapi – alt efter behov. Vores arbejde er baseret på forskning og de bedste faglige og etiske principper. Undervisning i stress, angst, OCD, depression og kognitiv adfærdsterapi vil ofte være en vigtig del. Vi arbejder også med eksistentiel terapi, skematerapi og psykodynamisk terapi – alt efter problematikken.

Varigheden af forløbet er også individuelt. Vi har ingen tidsbegrænsede forløb, men vurderer forløbet, prognose og bedring individuelt og løbende. Ofte vil du opleve, at vi anvender spørgeskemaer, der kan ’måle’ din tilstand undervejs i forløbet, så der hele tiden bliver fulgt op på, om der sker en bedring.

Den ansvarlige overlæge i CFF’s afdeling for Psykiatri & Eksistens vil være til stede ved første samtale, hvor det er nødvendigt. Du vil få lagt en behandlingsplan, og vi vurderer, om der blandt andet kan være et behov for opstart af medicin. Hvis planen er behandling hos en psykolog, vil det altid stadig være muligt at få en samtale hos vores psykiater.

3 – Afslutning og forebyggelse

Ved afslutningen af dit forløb lægger vi særlig vægt på at forebygge tilbagefald. Det gør vi ved at lave en forebyggelsesplan, der indeholder genkendelse af tidlige symptomer, fokus på strategier, der har hjulpet, og endelig hvem, hvor og hvornår man skal henvende sig ved evt. tilbagefald. Vores psykiater rådgiver også om fremtidig brug af eventuel medicin og udtrapning.

Pris og praktiske informationer

Priser

Priser ved konsultationer hos psykiater

Udredning/første samtale á 50 min: 1.795 DKK.
Udredning/første samtale afregning med forsikring á 50 min: 2.495 DKK
Individuel terapi á 50 min: 1.445 DKK.
Individuel terapi afregning med forsikring á 50 min: 1.995 DKK.
Medicinsamtale for psykiater á 25 min: 895 DKK.
Medicinsamtale for psykiater afregning med forsikring á 25 min: 1.195 DKK.
Parterapi med fokus på stress, angst, depression m.m. á 90 min: 1.995 DKK.
Erklæringer og yderligere udredning – spørg behandler om pris

Priser ved konsultationer hos psykolog

Udredning/første samtale á 50 min: 1.395 DKK.
Individuel terapi á 50 min: 1.295 DKK.
Individuel terapi afregning med forsikring á 50 min: 1.345 DKK.
Individuel terapi á 25 min: 645 DKK.
Parterapi med fokus på stress, angst, depression m.m. á 90 min: 1.995 DKK.
Erklæringer og yderligere udredning – spørg behandler om pris

Betaling kan foregå som:

  • Egenbetaling
  • Sygesikringsgruppe 2. Læs mere her.
  • Arbejdsgiverbetaling
  • Sundhedsforsikring

Afdelingen har ingen overenskomst med sygesikringen for sygesikringsgruppe 1 patienter og modtager ikke henvisninger fra egen læge, hverken til psykologer eller psykiater.

Videokonsultation

Som noget nyt tilbyder vi nu også videokonsultation. Dette kan være en fordel, hvis du eksempelvis ønsker hurtig psykiatrisk hjælp, eller det er en transportmæssig udfordring for dig at møde ind på centret i København eller Aarhus.

Ønsker du videosamtaler, vælger du det i kontaktformularen. Du vil derefter blive kontaktet via din mail af din behandler, der både giver dig en tid og i en særskilt mail sender dig et link til oprettelse af din bruger i det sikre videoprogram wecare.software. Det er ganske enkelt at oprette en bruger i videoprogrammet.

Programmet fungerer bedst via firefox browseren. Husk inden første samtale at slå både mikrofon og kamera til. Når du har oprettet en bruger får du en mail i din mailboks om, at der er oprettet en tid til dig i wecare. Denne bekræfter du bare, og derefter bliver du ringet op på den aftalte tid.

Behandlere i København

Elli Kappelgaard


Autoriseret psykolog

Elli Kappelgaard har siden 2022 været psykolog hos Center for Familieudvikling. Førhen har Elli igennem en årrække arbejdet som klinisk psykolog og foredragsholder, og...

Læs mere

Emilie Frijs Due

Psykolog (cand.psych.)

Emilie Frijs Due er psykolog og har været tilknyttet Center for Familieudvikling siden 2015. Emilie har flere års terapeutisk erfaring med individuelle samtaleforløb og...

Læs mere

Heidi Sophia Kyhl

Overlæge, speciallæge i psykiatri, ph.d. og kognitiv terapeut

Heidi Sophia Kyhl er psykiater og har mange års erfaring indenfor psykiatrien og psykoterapien. Hun er uddannet indenfor kognitiv terapi, psykodynamisk terapi og desuden...

Læs mere

Maria Techow

Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi. Leder af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi.

Maria Techow har en specialistuddannelse i klinisk psykologi, er leder af Afdelingen for Individuel og Eksistentiel Terapi og har været tilknyttet Center for Familieudvikling...

Læs mere

Jørgen Due Madsen

Overlæge og speciallæge i psykiatri, specialist i psykoterapi og supervision

Jørgen Due Madsen er overlæge, speciallæge i psykiatri og specialist i psykoterapi og supervision. Han har på frivillig basis været med til opbygningen af...

Læs mere

Behandlere i Aarhus

Andreas Schröder

Overlæge, ph.d., speciallæge i psykiatri

Andreas Schröder har i over 20 år udredt og behandlet mennesker med psykiske sygdomme som angst, depression og stress-relaterede tilstande. Derudover har han forsket...

Læs mere

Søren Møller Andersen

Psykolog

Søren Andersen har siden 2019 arbejdet som psykolog hos Center for Familieudvikling. Søren har særligt specialiseret sig i arbejdet med par og har løbende...

Læs mere