Depression

Depression er en psykisk sygdom, som kan ramme alle. Omkring 3-5 procent af den danske befolkning har en behandlingskrævende depression.

Karakteristisk for depression er et betydeligt nedsat stemningsleje, trist humør og træthed. Manglende lyst og interesse hører også til kernesymptomerne. Mange oplever også en ændring i hukommelse, koncentration, overblik, appetit, søvn og lysten til sex, og alle disse symptomer medvirker til en følelse af ikke at slå til.

Denne følelse smitter af på hele ens tankegang, så tankerne i højere grad end normalt får en negativ farve. Alle mennesker har i en vis grad anlæg for denne form for tænkning, men hos en deprimeret bliver den automatiske negative tænkning mere udtalt. Flere deprimerede kan opleve så stor frustration og håbløshed, at de ikke synes, at livet er værd at leve. Derfor er det meget vigtigt at søge behandling.

Depression behandling

Centralt i behandlingen af depression arbejder vi ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi med at bryde depressionens onde cirkel – i første omgang ved hjælp af aktiviteter og afledning, og her efter ved at arbejde med den automatiske negative tænkning. Igennem forløbet lærer man at udfordre tænkningen og finde alternative forklaringer og måder at se forskellige livssituationer på. Vi arbejder også med mere grundlæggende leveregler, livsmønstre og grundantagelser.

Er depressionen dybere og langvarig kan supplerende medicinsk behandling også være en god hjælp sammen med terapi. Dette kan tilbydes som del af den øvrige behandling i afdelingen.

Du kan læse mere om depressionsbehandling og grupper her.

Depression behandling – Bestil en tid

Ønsker du hjælp til behandling af depression, kan du udfylde vores skema i boksen til højre.

Ved behov for akut behandling, skal du kontakte psykiatrisk skadestue eller egen læge.